БСК въвежда услуга за антикризисни програми и консултации

Българската стопанска камара стартира нова услуга, целяща да помогне на фирми и организации да преодолеят кризата.
Антикризисните програми и консултации на БСК са фокусирани върху намаляване на разходите, повишаване на ефикасността, осъществяване на контрол над финансовите обороти, оптимизация на човешкия капитал, отделяне на нерентабилни дейности, аутсорсинг и др.
Услугата „Консултации и създаване на антикризисни програми” е предназначена за фирми, общини и регионални бизнес организации.
БСК предприема подобна инициативна в отговор на задълбочаващата се глобална икономическа криза, която все по-осезаемо засяга българските предприемачи и икономическите субекти, посочиха от камарата.
Като цяло, услугата кореспондира с позицията на БСК, изразена чрез отворено писмо до българските институции и неправителствени организации.
Цели се преодоляване на такива ефекти като влошена обща икономическа конюнктура, загуба на клиенти, респективно – поръчки и пазари, затруднен достъп до финансиране и алтернативи, преструктуриране на финансови задължения.
Антикризисните програми предвиждат мерки за преодоляване зависимостта от влошено финансово състояние на партньори и клиенти, за ефикасно управление на човешкия капитал и за оптимизация и усъвършенстване на бизнес процесите.

Коментар