Мащабно изтичане на данни в Харвард

Пореден гаф с изтичане на данни, този път в Харвардския универитет, доби публичност в края на миналата седмица.
Служители на университета са загубили резервна лента с нешифрирана информация за 21 000 души, които са получавали консултации в правния център на Харвард.
Лентата е била загубена при пренасяне от правния център в кампуса на университета, съобщават експерти от Perimetrix. Макар и нешифрирани, данните са защитени с парола.
Вероятността за достъп до данните е ниска, посочват експертите, тъй като за прочитането им е необходимо специално оборудване, успокоява представител на университета.
Очаква се Харвард да предприеме всички необходими мерки, за да избегне аналогични инциденти в бъдеще. В частност, пренасянето на лентите с конфиденциална информация ще се извършва от специално наети за целта куриери.
Прочитането на данни от лентата е доста трудно, но крадците биха могли да намерят необходимото оборудване, коментират от Perimetrix. Единственият сигурен начин за защита е да се кодира информацията на лентата, съветват експертите.

Коментар