М-Тел с нов Център за управление на мрежата

 

Благодарение на своя нов и изключително модерен Център за управление на мрежата (Network Operations Center), М-Тел вече наблюдава работата на всички елементи на GSM мрежата, оптичния пръстен в България и оптичния пръстен, свързващ всички оператори в mobilkom austria group (България, Австрия, Хърватска, Словения, Лихтенщайн, Сърбия, Македония и Беларус). В това се увери лично и Борис Немсич, главен изпълнителен директор на Telekom Austria Group, който посети Центъра в компанията. Той проследи как от него се упражнява 24 часов контрол върху работа на мобилните оператори в групата.
 
Приоритетите в дейността на NOC са свързани с осигуряване на безпроблемно функциониране на системите и отличното обслужване за клиентите. Мрежата е сложна система, която включва всички мобилни централи, SMS центрове, базови станции, оптичен и релеен пренос, IT оборудване и компютърни мрежи. Основната отговорност на NOC е да следи за работоспособността на всички тези системи и услуги.
Новият Център за управление на мрежата на М-Тел, който отговаря на всички световни стандарти, се грижи и за свързаността в групата на mobilkom austria, осигурявайки централизирано управление, визуализация и рипортинг. Именно от М-Тел денонощно се наблюдава и управлява груповия оптичен пръстен. Функцията на оптичния пръстен в България е да свързва всички главни елементи на GSM мрежата на М-Тел, а на този на групата – да свързва всички оператори от групата. Благодарение на това се постига по-високо качество и бързина на обслужването.
Посредством NOC, състоянието на мрежата и оптичните пръстени се контролира 24 часа, проблемите се диагностицират незабавно, без това да се отрази върху комуникацията на клиентите, тъй като веднага се прилага оптималното решение, което да поддържа нормалното функциониране на мрежата, докато проблемът бъде отстранен.
В допълнение, от Центъра за управление на мрежата на М-Тел се поддържа и активна комуникация с другите центрове на операторите в групата. От изключителна важност за отличното функциониране на мрежите е и фактът, че инженерите на М-Тел информират своевременно мениджърите в групата за моментното състояние и необходимото време за възстановяване на услугите. Във връзка с това за всяка възникнала ситуация по мрежите се изпраща информация до всички засегнати, включително и SMS, още при самата й поява, а също така и каква е причината, какво е засегнато, кой работи върху него и кога се очаква ситуацията да бъде преодоляна.
 
При регистриране на проблем на територията на Австрия, например, незабавно се алармира и се изискват контактите на екипите по поддръжка на място. Дежурният екип в М-Тел се свързва с този в Австрия, за да започнат работа по отстраняването на възникналата неизправност. След разрешаване на ситуацията от центъра в България се подава обратна връзка към заинтересованите страни.
Процедурите, по които се работи, са съставени с идеята при всяка една ситуация да се знае защо и къде е възникнал инцидентът, какво трябва да се направи, за да се гарантира  безпроблемното и гладко предоставяне на услугите на нашите клиенти.
 
Центърът на М-Тел неслучайно е избран сред операторите в групата да изпълнява тази отговорна задача. М-Тел притежава над 2000 км собствена оптика и има опит в нейното техническо обслужване и експлоатация. Това осигурява огромен капацитет и отлична резервираност на трафика. Именно благодарение на тези условия М-Тел предлага отлична връзка и качество на услугата по време на пикови моменти, каквито са например коледните и новогодишните празници.
От началото на тази година Центърът за управление на мрежата е в нова зала, проектирана специално, за да отговаря на всички специфични изисквания. Тя осигурява комфортна и безопасна среда за работа със съсредоточените голям брой системи за наблюдение при 24-часов режим. От белгийската компания „Барко” е закупена специална видеостена с висока резолюция и размери 5,5 x 3 метра. И
 
дейният проект на помещението е разработен от белгийска архитектка. Професионално изградена, модерната контролна зала отговаря на всички международни ергономични стандарти. Тя включва ВИП зона за посетители и място за почивка за работещи на 24-часов режим.

Коментар