Мобилният интернет вече превъзхожда WiFi

В над 30 държави по света средната скорост на мобилния интернет (3G, 4G) е по-висока от тази на безжичните Wi-Fi връзки, които са широко разпространени, сочи ново изследване на компанията OpenSignal.

Начело в списъка е Австралия, където средната скорост на мобилния интернет е най-висока – 34,6Mbps срещу 21,6Mbps за Wi-Fi. Следва Ливан с огромна разлика в скоростта на двете технологии – 14,8Mbps срещу 2,5Mbps.

По-надолу се нареждат държави като Катар, Оман и Гърция. В списъка попадат много европейски държави, вкл. Чехия, Хърватия, Австрия и Сърбия, но България не е включена сред 33-те страни с превъзходство на мобилния достъп над Wi-Fi.

Списъкът на 33-те държави, в които средната скорост на мобилния интернет е по-висока от тази на Wi-Fi

От друга страна, авторите на изследването от OpenSignal посочват, че Wi-Fi изпреварва по скорост мобилните 4G мрежи в развити държави като Хонконг, Сингапур, Южна Корея, САЩ и др.

Телеком индустрията вече работи усилено по въвеждане на мобилните мрежи от пето поколение (5G), което вещае задълбочаващи се проблеми за доставчиците на кабелен интернет във всички региони на света.

Коментар