Европейският облак за „отворена наука“ с 600 млн. евро бюджет

Европейската комисия, държавите-членки и научната общност в Европа окончателно стартираха Европейския облак за „отворена наука“. Целта е облакът да подпомогне развитието на науката и иновациите, а всички налични научни данни да се използват възможно най-ефективно.

Облакът ще осигурява безопасна среда, където учените ще могат да съхраняват, анализират и използват многократно наличните данни за целите на свои изследвания, иновации и образователни инициативи.

Съгласно Програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, за за създаването на Европейския облак за „отворена наука“ са заделени 600 милиона евро в периода до 2020 г.

Проектът за облака беше предложен през април 2016 г. от Комисията и след това беше разработен със съвместни усилия на Европейската комисия, държавите-членки и научната общност в ЕС. В края на миналата седмица пък ЕК представи управленската структура и портала на „облака“ пред министрите на образованието и науката от ЕС.

Облакът трябва да се превърне в „универсална входна точка“ с потенциал да помогне на 1,7 милиона изследователи и 70 милиона специалисти от областта на науката, технологиите, хуманитарните науки и социалните науки да имат достъп до нарастващия обем от отворени данни.

Коментар