Европа ускорява възприемането на „облакa”

Задават се ново поколение европейски регулации, насочени конкретно към облачните технологии (снимка: CC0 Public Domain)

Повече от половината (56%) от лицата, вземащи решения в ИТ отделите, отговорни за ИТ инфраструктури, са направили модернизацията свой основен приоритет, според нов анализ на изследователите от Forrester. Като част от това 87% от европейските предприятия използват множество публични облачни платформи. Цифрите показват, че организациите разчитат на облачни ресурси, за да развиват иновации, да поддържат основни бизнес-приложения, да модернизират нови работни процеси и все повече да използват облачни технологии, за да облекчават всичко в ежедневната си работа.

След бавен старт европейските организации вече признават облака като средство за поддръжката на нови приложения, казва Forrester в доклада си „Състоянието на облака в Европа 2022“. Облачните технологии все повече се приемат и като достъпно средство за изчисления и съхранение по отношение на съществуващите приложения.

Експертите, отговорни за инфраструктурите в европейските предприятия, споделят, че 41% от общото им портфолио от приложения вече са в публичния облак, а 58% от анкетираните очакват, че тяхната фирма ще мигрира към облака в рамките на идните две години. Като цяло бизнесът в Европа внедрява комбинация от инструменти като „кубернети“, облачни услуги и изкуствен интелект и машинно обучение, за да преработи своите приложения.

Според Forrester, компаниите преразглеждат своите стратегии и използват облачните технологии „по подразбиране“, а не като нещо отделно от другите елементи на своите „облачни“ планове. Това, казват авторите на доклада, им помага да постигнат ефективност, мащаб и способност за уникални иновации. Данните сочат, че 22% от европейските разработчици редовно използват контейнери в публичния облак за разработка.

Докладът изброява редица примери за внедряване на публичен облак, които стоят в основата на стойностни иновации. Например, една голяма верига за търговия на дребно е изградила система за препоръки с Google Cloud и е намалила консумацията на енергия с 45%. Компания за техническо обслужване пък е изградила своя облачна платформа, за да помогне на екипите си да планират дейностите по рутинна поддръжка, така че да се избегнат закъснения и анулирания. Голяма спортна марка пък използва „кубернети“, за да модернизира своя сайт за електронна търговия. Така фирмата е намалила времето за пускане на заявките от 4-6 седмици на 3-4 дневно.

Ускоряването на възприемането на облака вероятно ще доведе до регулаторни промени, предупреждава Forrester. Авторите на доклада посочват, че в момента ЕС регулира облака чрез закони, които не са специфични за технологията – такива като Общия регламент за защита на данните. На хоризонта обаче се задават ново поколение регулации, които ще са специфични, ориентирани към облака.

„ЕС обяви през 2020 г., че ще създаде закон, който ще упълномощи финансовите регулатори да контролират внимателно използването на облака и да издават „задължителни инструкции“, се отбелязва в анализа.

Наред с това ЕС представи Европейски алианс за индустриални данни, крайни технологии и облак. Според анализаторите на Forrester, начинанието има за цел да насърчи и ускори съвместните инвестиции в мултинационални услуги за данни, да разработи Правилник на ЕС за облачните услуги и да създаде хармоничен пазар за облачни услуги.

В блог-публикация, обсъждаща констатациите от новия доклад, старши анализаторът на Forrester Джефри Раджамани казва: „През 2022 г. предприятията преразглеждат своите планове за оптимизиране на разходите, данните, устойчивостта, мрежовите архитектури и регулаторните изисквания. Европейските предприятия задават ключови въпроси на своите екипи: какви са нашите уязвимости, ако облачна услуга спре? Освен това, как мога да използвам специфични за индустрията облачни услуги?“.

Коментари по темата: „Европа ускорява възприемането на „облакa””

добавете коментар...

 1. Филанкишията

  Aaa, фофу е зает да громи “комунистите” в друга статия.

  Колко са лоши,колко са назад в технологиите (!) и т.н.

 2. Драко

  Питайте кретен фоцу, той/тя е експерт по всичко

 3. Филанкишията

  Горе:
  “И какво ще правят малоумните меринджеи при дълъг”
  да се чете:
  “И какво ще правят малоумните меринджеи при дълъг downtime”

  Просто няма възможност за редакция на постовете.

 4. Филанкишията

  Пропуснах нещо важно: възможни са дълги прекъсвания на интернет
  връзките в световен мащаб – основно заради слънчевата активност.
  Не съм го измислил аз, това е мнение на авторитетни учени от НАСА.
  Всъщност,и сега има прекъсяания,засега краткотрайни…

  И какво ще правят малоумните меринджеи при дълъг
  Нямат сървъри в България,в повечето случаи няма и резервираност.

  Ебаси,това е някаква религия: култ към публичните облаци !
  Сляпа вяра,че всичко и навеки ще е наред.

  Докато не стане сериозен фал …

 5. Филанкишията

  Аз това го пиша от години.
  И откъде-накъде поверителни данни ще бъдат на чужди сървъри ?!?

  Егати тъпите меринджеи – успиват ги с “благи” приказки: как щели да
  спестяват много пари,като не си купуват собствени сървъри; как
  няма да плащат за сисадмини (това особено им гали ухото …).

  Само че,в един момент разходите за облачни услуги(AWS,Azure и т.н.) стават
  много големи,и даже и най-слабоумните шефчета понякога започват да вдяват.
  Но,вече е късно …

 6. Анонимен

  Истината е, че облак не съществува! Просто ползваш чужди компютри под наем.

Коментар