Приключва проект в помощ на иновативните училища

Резултатите от анкетите показват позитивни очаквания за ролята на роботите за развитието на децата (снимка: БАН)

Институтът по Роботика към БАН приключва проект „Подобряване благосъстоянието на населението чрез иновативно образование, базирано на роботиката и информационните технологии“ съвместно с Технологичния институт на Източна Македония и Трaкия, Кавала (Гърция) и Университета в Сплит (Хърватия), финансиран по програмата на Европейския съюз за стимулиране развитието на Дунавския регион (EUSDR, DSPF) и град Виена.

Основните цели на проекта RONNI са три: да стимулира приложението на роботиката и новите технологии в масовото и специалното образование; да създаде регионална мрежа от специалисти за партньорски инициативи и обмен на знания; и да постави основи за бъдещ стратегически проект, свързан с въвеждането на иновативни технологични решения за подобряване на цялостния образователен процес.

В рамките на проекта са разработени въпросници и проведени анкети в страните-участнички, имащи за цел проучване на нагласите на учители, родители и експерти към евентуалното въвеждане на нови роботизирани технологии в образователните институции. Резултатите от анкетите показват позитивни очаквания за ролята на хуманоидни и нехуманоидни роботи, виртуална и добавена реалност и други технологии за развитието на децата.

На заключителна работна среща по проекта в Банско участваха партньори от 7 държави (снимка: БАН)

Друг важен резултат е направеният детайлен анализ на съществуващите технологии и тяхната приложимост по ключови критерии за четири възрастови групи – 5-6 г., 7-9 г., 10-12 г. и 13-16 г. Критериите включват: цена и надеждност; необходимост от допълнителни обучения за учителите; в каква степен подпомагат визуалната ориентация и мобилността, когнитивните умения, уменията за решаване на проблеми, кооперативната игра и социалните умения, емоционалната интелигентност, мотивацията за обучение и др.

Проектът е финансиран по програма на Европейския съюз за стимулиране развитието на Дунавския регион (EUSDR, DSPF) и град Виена

На организираната по проекта заключителна работна среща, провела се от 25-и до 28-и ноември в Банско, участваха партньори от седем държави – България, Гърция, Хърватия, Великобритания, Франция, Черна Гора, Италия и Австрия, с представители от повече от петнадесет организации. На нея бяха обсъдени идеи за бъдещи стратегически проекти и възможни източници на финансиране. На срещата присъстваха още и представители на финансиращата организация, които отчетоха напредъка в работата по дейностите на проекта.

Получените резултати биха били полезни на експерти и учители от мрежата за иновативните училища в България, които ще могат да се ориентират по-лесно в избора на иновативни решения за подобряване на образователния процес.