Разходите за 3D печат гонят 14 млрд. долара

Над две трети от всички разходи за 3D печат се падат на принтерите и консумативите за тях (източник: CC0 Public Domain)

Световният пазар на 3D печат, вкл. хардуер, консумативи, софтуер и съпътстващи услуги, ще продължи да нараства с двуцифрени темпове и през настоящата година, сочи доклад на анализаторската компания IDC.

Разходите за 3D печат ще достигнат 13,8 млрд. долара през 2019 г., бележейки ръст от 20,2% спрямо предходната година, прогнозира IDC. В петгодишен период пазарът ще расте със средногодишен темп от 19,1%, за да достигне 22,7 млрд. долара през 2022 г.

Над две трети от всички разходи ще се паднат на 3D принтерите и консумативите за тях – съответно 5,3 и 4,2 млрд. долара през настоящата година. Разходите за материали ще се увеличават с 20,3% средногодишно през отчетния период, или по-бързо от всички останали.

Услугите, свързани с 3D печат, ще генерират тази година разходи в размер на 3,8 млрд. долара, прогнозира IDC. Най-голяма тежест в това перо на разходи ще имат услугите за печат по поискване и системната интеграция, сочи анализът.

Коментар