Банкирането е сред най-проблемните услуги в ЕС

Три области от сферата на услугите, които са от реално значение за гражданите — енергетика, банкиране и транспорт, създават най-много проблеми на потребителите, според нов доклад на ЕС, публикуван от Европейската комисия.

Във втория годишен индекс на ЕС за развитието на пазарите на дребно се разглеждат 5 показателя от ключово значение за потребителите — цени, прехвърляне, удовлетворение, жалби и безопасност, в над 20 сектора за предлагане на стоки и услуги, вкл. финансови услуги и телекомуникации. Целта е да се установи къде по отношение на потребителите пазарите са най-силно застрашени от неправилно функциониране.

Услугите редовно създават на потребителите повече проблеми, отколкото традиционните пазари на стоки, се посочва в доклада. Събраните за 19 пазара данни относно изпитваното удовлетворение също показват ясно разграничение между услугите и пазарите на стоки.

Във всички проблемни сектори доволните от услугите потребители са по-малко от 60%. Има и тенденция, според която докладваните от потребителите жалби се отнасят повече до пазарите на услуги, отколкото до пазарите на стоки.

От наличните данни за цените става ясно, че трябва да се обърне внимание на банкирането. Както банковите такси, така и лихвените проценти се различават значително в отделните държави-членки и не е лесно да се даде обяснение за това.

Така например, коригираните лихвени проценти за потребителски кредити за 1 до 5 години варират между 0,21% в Швеция и 12,12% в Естония, като са налице разлики след отчитането на разходите за капитал.

Банкирането е особено проблематично що се отнася до възможността за сравняване на офертите и за лесно прехвърляне в друга банка, както и действителното прехвърляне.

В сферата на банкирането на дребно през последните две години 11% от ползвателите са сменили доставчиците си на услуги. Банките си са сменили едва 9% от ползвателите на текущи сметки, а когато става дума за титуляри на ипотечни кредити или инвестиционни продукти процентът е все още едва 13%.

Коментар