Наталия Футекова: От нас зависи младите да останат в България

„В държавата ни фокусът е върху програмистите, но всъщност встрани остана цял един сектор – този на бизнес анализаторите и хората с икономически познания, които внедряват и поддържат системите“, каза Наталия Футекова (снимка: AVS Agency)

Бизнесът, образованието и държавата не трябва да воюват, а да работят заедно, заяви доц. д-р Наталия Футекова – управляващ съдружник в софтуерната компания ERP.BG и основател на ERP Academy – в ролята на представител на Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ) в дискусия на тема „Как бизнесът подкрепя българското висше образование?”.

Нека да работим заедно. Няма нужда да се делим и да воюваме, ние живеем в една държава, ние сме заинтересовани нещата да се случват. От нас зависи да създадем добра икономическа обстановка и младите хора да останат в България. Ние трябва да ходим в една обща посока, има къде да отидем и какво да направим – нека да започнем да го правим“, бе посланието на Наталия Футекова по време на дискусията, организирана от Фондация „Подкрепа за образование” в партньорство с Министерство на образованието.

Целта на събитието бе да предложи решения за взаимодействие между бизнес организациите и българските държавни университети, както и да подкрепи диалога между всички заинтересовани в това отношение страни.

В ИТ компаниите ние сме свикнали да обучаваме своите служители, защото университетите не ги подготвят достатъчно добре. ERP системите са много сложна и тежка материя, необходима е много практика, за да станеш експерт в бранша. В държавата ни фокусът е върху програмистите, но всъщност встрани остана цял един сектор – този на бизнес анализаторите и хората с икономически познания, които внедряват и поддържат тези системи, гладът за тях е изключително голям“, каза Наталия Футекова.

Дискусията, организирана от Фондация „Подкрепа за образование”, потърси решения за взаимодействие между бизнес организациите и българските държавни университети (снимка: AVS Agency)

Преди четири години доц. Футекова обединява фирми от бранша на бизнес софтуера, които се включват в ERP Academy с идеята да внесат практическа насоченост в образованието и да обучат кадри, които да се развиват в сферата на решенията от клас ERP.

Днес бизнесът търси хора, които разбират и използват иновативни технологии за повишаване на ефективността и конкурентоспособността на тяхната компания. Постигането на поставените стратегически бизнес цели е почти невъзможно без широко използване на информационните технологии, тъй като те осигуряват средата за провеждане на съвременния бизнес.

Все повече компании внедряват различни класове бизнес софтуер и в резултат браншът усеща нарастващ недостиг на кадри, които да се ангажират с продажбата на такива решения, управлението на проектите, интеграцията с наличните системи при клиентите, както и бъдещото развитие и поддръжка.

Когато основахме ERP Academy много университети се свързаха с нас, за да поискат съдействие. Ние изпращаме лектори, даваме материали и даряваме софтуер. Много наболял проблем е това, че когато ние правим дарения, плащаме данъци – системите от клас ERP са на стойност от около 100 000 лева, върху които ние плащаме ДДС, когато искаме да подпомогнем някой университет“, разказа доц. Футекова.

Друг не по-малко важен момент, е, че за да се преподава в български университет, е необходимо да имаш научна степен, а преподавателите често нямат практически опит. В България, за да преподават хора от бизнеса, каквато е практиката на Запад, е необходимо да бъдат канени, а често в държавните университети отказват да го правят“, сподели още тя.

Коментар