Експерти: Данните са най-големият капитал на компаниите

Николай Аврамов, управител на Парафлоу, откри конференцията „Данните ви крият бизнес тайни“, посветена на модерните методи за анализ (източник: Парафлоу Комуникейшънс)

„Живеем в свят с все по-нарастващо значение на данните и тяхното управление. Причина за това са усложнените бизнес процеси и динамика на количеството данни, с които организациите работят“, заяви Николай Аврамов, управител на Парафлоу Комуникейшънс, по време на конференцията „Данните ви крият бизнес тайни“, посветена на модерните методи за анализ.

По неговите думи, източниците на информация, от които компаниите могат да добиват допълнителни ползи и да подобряват вземането на стратегически, административни и оперативни решения, се увеличават непрекъснато. Влияние оказват и навлизащи технологии като изкуствен интелект (AI) и машинно учене (ML).

„Благодарение на процесите по натрупване на данни и новите технологии се достига до нови измерения при използването на информацията и се постигат по-добри резултати. В целия този процес се намесват и законодателни регулации като GDPR, изисквания за споделеност на данните на финансовите организации чрез различни директиви като PSD2 и други предизвикателства, свързани със сигурността“, допълни Аврамов.

Бизнес средата днес се характеризира с бърза трансформация, променящи се нужди и непрекъснато развиване на нови технологии. Ето защо Парафлоу стартира открити дискусии, в които споделя интересни аспекти от проекти за управление на бизнеса, върху които работи вече над 10 години. Така компанията иска да допринесе към натрупаното знание на експертите – в частност, от финансовия сектор, посочи Зорница Йорданова, проектен мениджър в Парафлоу.

„Данните са най-големият капитал на компаниите“, подчерта Даниел Радойков, бизнес консултант в Парафлоу (източник: Парафлоу Комуникейшънс)

По време на дискусията бе изтъкнато, че всеки одит започва с оценка на риска за бизнеса и колко е важно да се дефинират правилните KPI (ключови показатели) за взимане на ефективни решения. Не бива да се пренебрегва и ролята на комуникирането им с екипите, като част от тяхната мотивация, е друг извод от конференцията.

В много организации постъпващата информация се обновява на всеки половин час, затова добрата визуализация на данните е от голямо значение, за да се следят конкретните индикатори и да се прави анализ на резултатите буквално „в движение“. Една от основните ползи за бизнеса е възможността за анализиране на клиентите и комуникацията с тях, което е източник на идеи за продуктово разработване и повишаване на клиентската удовлетвореност.

„Данните са най-големият капитал на компаниите“, подчерта Даниел Радойков, бизнес консултант в Парафлоу, който показа нагледно какви тайни могат да се крият зад различните показатели и как се е променил „рипортингът“ за 10 години.

С помощта на платформи за бизнес анализи като Qlik Sense се освобождава ИТ ресурс, ускорява се обработката на данните и изготвянето на необходимите справки и анализи, и не на последно място, бизнесът става все по-независим от ИТ отдела в съответната организация.

Коментар