Умни технологии ускоряват дигиталната трансформация

Компаниите, които търсят конкурентни предимства, извеждат на преден план използването на иновативни технологии (снимка: SAP)

Близо 93% от компаниите разглеждат иновативните технологии като ключ към успешната дигитална трансформация в своите предприятия, сочат резултатите от проучване, организирано от SAP и проведено от Forrester Consulting.

Анкетирани са компании в активен процес на дигитална трансформация и с внедрени поне две иновативни технологии като машинно самообучение, интернет на нещата (IoT), изкуствен интелект (AI), блокчейн и добавена или виртуална реалност.

Според проучването, компаниите, които търсят конкурентни предимства, извеждат на преден план използването на иновативни технологии. Такива компании или вече са внедрили, или са в процес на внедряване на иновативни технологии по пътя на дигиталната си трансформация:

  • IoT: 92%
  • AI: 78%
  • машинно самооубечение: 77%
  • добавена/виртуална реалност: 70%
  • блокчейн технологии: 68%

Докато дигиталната трансформация продължава да бъде приоритет, компаниите все повече оптимизират съществуващи процеси, за да увеличат ефективността си, разширяват процеси, за да създадат нова стойност на продуктите си и преобразуват бизнес модели, за да генерират нови потоци от приходи.

Оказва се, че 92% от компаниите имат голям интерес към платформите, които обединяват данни, събрани и използвани от интелигентните технологии и бизнес процеси.

Различните индустрии имат специфични приоритети и използват множество интелигентни технологии, в зависимост от нивото им на дигитална зрялост и конкретните им бизнес цели. Пример за това са малките производители, чиято основна цел е да внедрят или да разширят използването на предсказуема поддръжка.

В сравнение с тях, търговците на дребно са фокусирани върху използването на големи данни (Big Data) и инструменти за прогнозни анализи, за да взимат решения за асортимента, който предлагат. Компаниите за комунални услуги пък организират дигитални заседателни зали, в които ръководствата могат да виждат капацитета и темповете на ефективност на организациите си в реално време.

Интелигентните предприятия печелят в дигиталната ера. Те свързват хора, процеси, данни и технологии, за да постигнат повече с по-малко усилия, да повишат ангажираността на клиентите и да създадат нови потоци от приходи, заключава анализът.

Коментар