Швейцария ще следи рисковете за здравето от 5G

Над половината швейцарци се опасяват, че радиацията от 5G антените може да бъде вредна за здравето им (източник: CCO Public Domain)

Швейцария създава система за мониторинг, за да следи потенциално вредното въздействие върху здравето на хората от честотните емисии на мрежите от пето поколение (5G).

В частност, Федералната агенция за околната среда ще измерва нивото на т.нар. нейонизиращо излъчване, ще оценява здравния риск и регулярно ще информира обществеността за изводите от своите изследвания, съобщи Ройтерс.

Правителството прибягва до тази стъпка, тъй като някои швейцарски кантони започнаха да издават разрешения за инсталиране на нови антени, необходими за поддръжка на 5G мрежите. Разпределението на честотите стана на търг през февруари, в рамките на който бяха привлечени 380 млн. швейцарски франка.

Над половината швейцарци обаче се опасяват, че радиацията от 5G антените може да бъде вредна за здравето. Тази тревога се подхранва от факта, че нивата на радиация не се измерват рутинно, отбелязва правителствен доклад.

Парламентът на страната вече два пъти отказа да промени съществуващите ограничения за излъчване, преди да стане ясно какви рискове крие радиацията от мобилните мрежи.

Коментар