Дания е “най-мрежовата” държава в света

За втора поредна година Дания зае първо място в глобалния доклад за информационни технологии на Световния икономически форум и бизнес школата INSEAD, спонсориран от Cisco.

Дания е “най-мрежовата икономика” в света, твърди докладът. Проучването отчита показатели като инфо-комуникационна инфраструктура, законодателна среда, ниво на защита на интелектуалната собственост, система на образование, ниво на подготовка на специалистите и степен на развитие на новаторството в бизнеса.

В доклада фигурират 127 държави, на всяка от които е даден индекс за мрежова готовност. В страните с по-висок индекс има благоприятни условия за иновации. България е на 68-място в класацията за мрежова готовност.

Една от характеристиките на датчаните, която им носи успех, е, че са склонни винаги да преговарят. Те са ориентирани към консенсус, вместо към диктатура, а подобно поведение улеснява вземането на решения.

Много световни компании избират Дания за тестов полигон на ИТ разработките си. Това е развило у жителите на страната повишени изисквания към технологиите. Бизнесът пък непрекъснато внедрява иновации, което го прави по-ефективен.

Отличена е и правителствената политика за насърчаване на ИТ потреблението. Работодателите се ползват с данъчни облекчения, за да осигурят на служителите си домашни компютри. В резултат на това, средният датчанин има много високо ниво на компютърна грамотност.

Датчаните не обичат строго йерархичните структури на работното място. Типичната компания там има плоска организационна структура, при която броят на междинните нива между работника и генералния директор е сведен до минимум, дори и в големите корпорации.

Доволните граждани в Дания се увеличават с всяка изминала година, разкри неотдавна проучване на фонда World Value Survey (WVS). През миналата година страната е призната за най-щастливата в света.

Коментар