Българската екосистема за изкуствен интелект расте

Общо 47 компании развиват или използват изкуствен интелект в България (илюстрация: CCO Public Domain)

Търговията на дребно, финансите и медиите са водещи във внедряването на изкуствен интелект в България. Над 30 местни компании разработват решения за тези сектори, сочи анализ, публикуван от Vangavis и SeeNews.

Най-много са AI разработчиците, ориентирани към ритейл сектора – 12. Следват финансите и медиите – съответно с 11 и 10 компании с фокус върху тези индустрии, според доклада „Екосистемата за изкуствен интелект в България”.

Секторът на здравеопазването е най-обещаващ за увеличаване броя на компаниите за изкуствен интелект. В момента пет фирми разработват AI решения за здравеопазването.

Общо 47 компании развиват или използват изкуствен интелект в България, от които 32 са стартиращи и „скейлъп”, а 15 са национални и международни корпорации. Броят на служителите в сектора надхвърля 3000 през 2017 г. Работните места, свързани с изкуствен интелект, представляват 3% от общия брой на разработчиците в България.

AI разработчиците постигнаха обща нетна печалба от 17,2 милиона евро (19,4 млн. долара) през 2017 г., при приходи от 206,9 милиона евро. Както се очакваше, стартиращите компании останаха „на червено” през 2017 г., регистрирайки нетна загуба от 1,2 милиона евро, при приходи от 10,4 милиона евро.

Българската екосистема от стартъпи за изкуствен интелект все още е на ранен етап от своето развитие, но през последните няколко години получи значителен тласък. Около една трета от всички изследвани компании са създадени през периода 2016-2018 г.

Коментар