Изкуственият интелект ще отсее търговците на дребно

В близките пет години AI решения ще внедрят 325 хиляди компании от търговията на дребно (източник: CCO Public Domain)

Разходите на търговците на дребно за услуги с изкуствен интелект ще достигнат 3,6 млрд. долара през 2019 г., а след още четири години – през 2023-та – ще възлязат на 12 млрд. долара, прогнозира анализаторската компания Juniper Research.

В близките пет години AI решения ще внедрят 325 хиляди компании от търговията на дребно. Технологиите с изкуствен интелект ще позволят на ритейлърите да повишат ефективността на „бек офис” операциите, които не са видни пряко от крайните клиенти.

Напредналият анализ, използван в AI системите – като прогнозиране на търсенето и автоматизиран маркетинг, ще направи търговците на дребно по-гъвкави и ще повиши рентабилността на техния бизнес, прогнозират анализаторите.

Стремителното развитие на изкуствения интелект ще подтикне ритейлърите да внедряват AI технологии по-бързо от конкурентите. Победителите в тази надпревара ще изместят по-бавните играчи, благодарение на по-качествено обслужване на клиентите при по-изгодни цени.

Използването на машинно обучение за прогнозиране на търсенето на продукти ще стане ключово направление за разработчиците на системи с изкуствен интелект. Очаква се приходите от подобни услуги да нараснат от 760 млн. долара тази година до 3 млрд. долара през 2023 г.

Броят на търговците на дребно, които прогнозират търсенето с помощта на изкуствен интелект, ще се увеличи над три пъти в разглеждания петгодишен период – 2019-2023 г., сочи анализът.

„Умните” каси, базирани в голяма степен на AI технологии от рода на компютърно зрение, имат голямо бъдеще, благодарение на своето удобство. През 2023 г. годишният брой на сделките с такива каси ще превиши 1,4 млрд., в сравнение с 42 млн. през настоящата година.

Коментари по темата: „Изкуственият интелект ще отсее търговците на дребно”

добавете коментар...

  1. Горан

    Цит.: “През 20123 г……” Дали тогава ще я има Земята?

Коментар