НАСА финансира частни квантови разработки

Квантовите системи със студени атоми на ColdQuanta са от особен интерес за НАСА (снимка: НАСА)

Американската компания ColdQuanta съобщи, че е получила от НАСА финансиране в размер на 1 милион долара по пилотна програма за създаване на комерсиални квантови системи за граждански цели (CCRPP).

ColdQuanta финансира самостоятелно множество свои проекти, а допълнителните пари от НАСА подчертават нейното влияние в една сравнително нова област на дейност, в която така наречените „студени атоми” играят доминираща роля, пише Inside HPC.

Атомите са наречени „студени”, тъй като се охлаждат от лазери, за да се превърнат в подобие на кристална структура на твърдо вещество, където ролята на кристали играят стоящи светлинни вълни. В оптичната решетка охладените атоми са разположени в максимума на вълните, подобно на електроните в кристалната решетка на твърдите вещества. Това отваря пътя към контролиран и измерим преход на атомите и на практика към контролирани квантови ефекти.

Квантовите атомни системи ще позволят разработка на високопрецизни инструменти за измерване на времето, навигация с висока точност без геолокационни системи, квантови комуникации, радиочестотно озвучаване, квантови изчисления, квантово моделиране и др.

ColdQuanta постигна голям напредък в развитието на квантовите системи със студени атоми. Така например, съоръжението ColdQuanta, създадено съвместно с Лабораторията за реактивни двигатели (JPL) към НАСА, вече е в орбита около Земята на борда на Международната космическа станция.

Но днешните ColdQuanta агрегати са доста големи – поне 400 литра като обем. Вътрешното развитие и финансирането на компанията от НАСА ще помогнат за създаване на 40-литрови квантови атомни системи, които ще намерят приложение както в гражданския сухопътен транспорт, така и в бордовите авиационни и космически платформи.

Коментар