Златен век предстои за облачния модел

Предстои златен век за модела на “облачни изчисления” (cloud computing), прогнозира Gartner. Световният пазар на интернет базирани услуги ще се развива динамично, независимо от кризата.

В близките две години не се очаква бум, но с подобряване на икономическата ситуация “облакът” ще експлодира.

През 2009 година пазарът ще превиши $56,3 млрд., което е ръст от 21,3% спрямо 2008-а. След пет години бизнесът по модела “cloud computing” ще генерира $150,1 млрд., твърди Gartner.

По-голяма част от ръста в сегмента ще дойде от преминаване на традиционните ИТ услуги към новия облачен модел. Дял ще имат и качествено нови бизнес модели, като например предлагане на безплатни ИТ услуги, съдържащи реклама.

Gartner описва облачния модел като начин за предоставяне на мащабируеми изчислителни ресурси чрез интернет технологии.

Най-голям дял от пазара през 2008 година, около 83%, имат облачните бизнес процеси, към които се отнасят електронна търговия, рекламни услуги, управление на кадри и др. Рекламата в облака се оценява на $28 млрд., или 60% от пазара, като основен играч в този сегмент е Google.

На много ранен етап все още са услугите за поддържане на ИТ инфраструктура в облака. Делът на този вид бизнес е бил около 5% през 2008-а, или $2,5 млрд., и се очаква да достигне 6% през настоящата година. Двойно по-голям е делът на бизнес модела SaaS (софтуерът като услуга).

Коментар