„Автомобилна администрация” въвежда нови е-услуги

Проект по ОП „Добро управление” ще модернизира дейността на ИА „Автомобилна администрация”, съобщиха от ръководството на Агенцията на пресконференция днес
(снимка: МТИТС)

Проверяващите екипи на ИА „Автомобилна администрация” ще бъдат оборудвани с таблети, мобилни ПОС терминали и принтери, съобщи изпълнителният директор на агенцията Бойко Рановски при представяне на проект за нови електронни услуги, автоматизиране на обмяната на данни с МВР и подобряването на системата за контрол.

„Всичките 80 екипа на агенцията ще осъществяват контрол чрез нова специализирана система. Тя позволява в реално време да се проверява наличната информация за превозните средства, водачите и превозвачите. При констатиране на нередности, издаденият акт веднага се вписва в системата и се принтира, като чуждите граждани ще имат възможност чрез ПОС терминал да заплатят на място глобата”, поясни Рановски.

Системата на случаен принцип автоматично ще разпределя задачите на проверяващите екипи, съгласно техните компетенции, като ръководителите ще имат възможност да следят работата им по-ефективно, допълни той. По думите му, това ще намали времето за извършване на проверките, ще подобри контролната дейност и ще ограничи корупционните фактори.

Нови 7 електронни административни услуги ще бъдат реализирани в рамките на проекта, съобщи заместник изпълнителният директор на ИА „Автомобилна администрация” Дамян Войновски.

„След по-малко от една година гражданите и фирмите ще имат възможност да подават електронно, чрез съвременно приложение, заявления за изпити за водачи на МПС и на таксиметрови автомобили; за превоз на опасни товари; за преиздаване, подмяна или издаване на дубликат на карта за дигитални тахографи, както и за карта за квалификация на водача. Новите електронни услуги ще намалят значително времето за обработка и получаване на заявените документи”, каза Войновски.

Той допълни, че проектът предвижда да бъдат свързани общо 12 регистъра и база данни. „Автоматично по електронен път ще бъдат обменяни различни данни с МВР, които до момента се предоставяха на хартиен носител, като например протоколите от изпитите на водачите. Това ще доведе до спиране на злоупотребите при техническите прегледи и повишаване на контрола при изпитите на кандидатите за водачи”, посочи Войновски.

Проектът се съфинансира от Европейския социален фонд, чрез Оперативна програма „Добро управление”. Стойността на проекта е 990 553 лева, като срокът за изпълнение е до 31 октомври 2020 г.

Коментар