ScaleFocus и Fadata обявиха стратегическо партньорство

Партньорство на технологичните компании ScaleFocus и Fadata ще осигури решения с висока добавена стойност за застрахователния бизнес
(снимка: ScaleFocus)

Софтуерните компании ScaleFocus и Fadata обявиха стратегическо партньорство, в рамките на което ще доставят решения с висока добавена стойност за застрахователния бизнес.

Стъпвайки на опита си в създаване на индивидуални решения от висок клас за клиентите в Югоизточна Европа, ScaleFocus ще използва един от най-модерните застрахователни продукти в световен мащаб, разработен от Fadata – INSIS.

Двете компании са „идеални партньори”, по думите на Николай Шекеров, директор InsurTech в ScaleFocus. Фирмата има дългогодишен опит в застрахователния бизнес и интегрирането на застрахователни продукти при създаване на нови дистрибуционни канали и уеб услуги, вкл. продукта на Fadata – INSIS.

Чрез стратегическото партньорство ScaleFocus и Fadata ще предлагат персонализирани решения на организациите. „Заедно предоставяме качествено цялостно решение за дигитална трансформация на нашите клиенти”, коментира Ради Палазов, оперативен директор на Fadata.

Според доклад на PWC от 2019 г. относно тенденциите в застраховането, повече от 90% от изпълнителните директори на застрахователни компании подчертават важността на данните при анализиране на потребителските предпочитания.

Едно от заключенията в доклада сочи, че дигиталната трансформация създава възможност застрахователните компании да се обвържат по-тясно с клиентите и да получат по-задълбочено знание за техните потребности.

Коментар