30% от новите висшисти у нас нямат работа

Пазарът на труда в някои европейски държави, сред които и България, не е много благосклонен към наскоро завършилите висшето си образование
(снимка: CCO Public Domain)

Около 30% от наскоро завършилите висшето си образование българи нямат работа, твърди европейско проучване на организацията TheKnowledgeAcademy.com с експертиза в сферата на обучението и по-нататъшните квалификации.

Изследването, базирано на данни от Евростат, се фокусира върху степента на заетост на наскоро завършилите висше образование в Европа, за да отличи най-добрите страни по този показател и държавите, в които младите хора могат да преразгледат живота си.

Страните с най-висок коефициент на заетост на последно завършилите висшисти са Исландия (91,8%), Малта (90,4%), Холандия (89,2%), Норвегия (89,2%) и Германия (88,7%), сочат резултатите от изследването на TheKnowledgeAcademy.com.

Класация на страните по коефициент на заетост на наскоро завършилите висшисти
(източник: TheKnowledgeAcademy.com)

В страни като Румъния, Франция, България, Хърватия и Испания около 30% от наскоро дипломираните висшисти нямат работа. 20% от британските специализанти не могат да влязат на пазара на труда след завършване.

Но в някои държави на Европа за наскоро завършилите висше образование е още по-трудно да се реализират на пазара на труда. В Италия и Гърция приблизително 50% от завършилите не намират работа.

Коментари по темата: „30% от новите висшисти у нас нямат работа”

добавете коментар...

  1. ха

    В Холандия общо взето хората са практици и ако не са планирали вече къде да работят, то изобщо не следват и висше. Интересно е статистиката да се комбинира с количеството на хората завършили висше образование. За да се види къде безработицата е по “вина на” обучавания и къде заради “неприемливи работни условия”.

  2. ЕнДжИнер

    Дали има разпределение по дипломирани студенти разпределени по същият начин, дори и за България да е. Колко от завършилите икономистите/инженерите остават без работа? Ако някой знае такава тенденция, графика, сайт нека да го сподели.

  3. Бай Той

    Познавам такива висшисти. Специалностите им са смехотворни. От самото начало знаят, че такива дипломи не са търсени на пазара, но гледат лесно да завършат с някакво висше.

Коментар