Първо обновление на MIDI интерфейса от 35 години насам

MIDI 2.0 интерфейсът бележи голям напредък в музикалните технологии
(снимка: CC0 Public Domain)

Асоциацията на производителите на музикални инструменти и оборудване прие нова спецификация 2.0 на интерфейса MIDI – 35 години след разработването на MIDI 1.0. Според асоциацията, това е „най-големият напредък в музикалните технологии през последните десетилетия”.

Основна характеристика на MIDI 2.0 са двупосочните съобщения. Новият стандарт позволява на устройствата да обменят заявки помежду си и да се конфигурират в зависимост от получените отговори. Благодарение на този механизъм, устройство с поддръжка на MIDI 2.0 може да разбере, че друго устройство не поддържа MIDI 2.0 и автоматично преминава в режим MIDI 1.0.

Протоколът MIDI 2.0 не е свързан с определен интерфейс в транспортния слой, но ще разчита основно на USB връзка. Разредността на съобщенията се увеличава от 7 до 32 бита – по-точно до 128 бита, тъй като съобщението може да съдържа до четири 32-битови думи. Това също е възможност за предаване на по-подробна информация към MIDI контролера и подобряване на синхронизацията.

Въведен е механизъм на профили, който позволява динамично конфигуриране на устройството за конкретно приложение. Чрез съобщенията Property Exchange може да се обменя подробна информация за свойствата на устройството. Броят на каналите в една връзка е увеличен от 16 на 256 (16 групи по 16 канала).

Интерфейсът 2.0 е обратно съвместим с предишната версия, тоест съществуващото оборудване и програми ще работят с новото оборудване и програми. Освен това някои иновации ще работят дори на устройства, които поддържат само MIDI 1.0.

Коментари по темата: „Първо обновление на MIDI интерфейса от 35 години насам”

добавете коментар...

  1. Anonymous

    Пак след 35 години за които е жив.

Коментар