Aruba с най-висока оценка при безжичните услуги

Портфолиото от безжични услуги на HPE Aruba е изключително гъвкаво
(снимка: HPE Aruba)

Aruba, компания на Hewlett Packard Enterprise, за пореден четвърти път зае лидерска позиция при оценяването на доставчиците на безжични услуги, според доклада IDC MarketScape Worldwide Enterprise Wireless LAN 2019.

Докладът представлява качествена и количествена оценка на характеристиките, определящи способностите на доставчика за настоящ и бъдещ успех в световен мащаб. Изследването оценява възможностите и стратегиите на 11 корпоративни доставчика на безжични WLAN услуги и оценява всеки от тях, въз основа на силните и слабите му страни.

Според проучването, HPE Aruba портфолиото от безжични услуги е изключително гъвкаво, благодарение на възможностите за едновременно локално или облачно управление, интегрираната комуникационна платформа, управлението на сигурността и софтуерните инструменти за анализ. Те са комбинирани така, че да посрещат нуждите на широк спектър от клиенти от среден по големина бизнес до големи компании.

IDC MarketScape оценява ефективността на предложенията на Aruba за отдалечени, клонови офиси (SD-Branch). Докладът изтъква и множеството възможности за управление от страна на клиентите, благодарение на облачно-базираната Aruba Central платформа или локалната AirWave.

За лидерската позиция допринася и серията Ethernet комутатори, създаващи свързана, базирана на един доставчик жична и безжична опорна мрежа със съвременно управление, логика и прозрачност.

Aruba получава една от най-високите оценки и заради широкия обхват от услугите по поддръжка, които предлага на клиентите си, включително възможността за 24-часово обслужване, достъпно по целия свят.

Коментар