Софтуер и ИТ услуги с най-нисък риск за разплащания

Пандемията Covid-19 повиши риска за разплащания в много държави по света
(снимка: CC0 Public Domain)

Секторът „Софтуер и ИТ услуги” е единственият в зоната на нисък риск за забавени плащания или невъзможност за разплащане на компаниите у нас, сочи нов доклад на Euler Hermеs, изготвен след първото тримесечие на 2020 година.

С чувствителен риск у нас обаче е секторът „Компютърни системи и телекомуникации”. Електрониката засега остава в жълтата зона на умерен риск, докато в световен мащаб се нарежда сред най-проблематичните сектори с понижение на рейтинга в 14 държави.

Въпреки усложнената икономическа обстановка засега Euler Hermes запазва рейтинга на България на ниво B2 – „умерен риск” от забавени плащания и лоши вземания.

У нас половината от изследваните сектори вече „светят” в оранжево, след като към тази зона от жълтата премина и Производството на автомобилни части. Това е и единственият сектор с понижен рейтинг в доклада.

„Към момента България успява да задържи рейтинга си за разлика от други държави в региона. Но трябва да се има предвид, че до този момент нашите индикатори се движеха в горната част на B2 дори с известна перспектива за повишение”, обясни Камелия Попова, управител на Euler Hermes за България.

„Софтуер и ИТ услуги” е единственият сектор в зоната на нисък риск за забавени плащания
(източник: Euler Hermes)

Мониторингът обхваща 242 държави и 18 сектора, като оценката се прави на база 40 краткосрочни и дългосрочни показатели. Рейтингът дава информация за степента на риска от забавени плащания и лоши вземания при осъществяване на сделки с компании, опериращи в съответната държава.

Секторите се индексират от „зелено” за нисък, през „жълто” за умерен, „оранжево” за чувствителен до „червено” за висок риск.

Коментар