Лоши банкови сайтове отблъскват потребителите

Все повече потребители проучват финансови продукти онлайн, но в същото време банковите сайтове изостават от съвременните тенденции в уеб. Банките отблъскват клиентите с лошо проектирани сайтове, установява ново проучване на Forrester Research.

Първата преграда е неудобната навигация. Излишна и нежелана корпоративна информация посреща “още на входа” посетителите на европейски банкови сайтове. Крещящи и безвкусни графики, както и жаргонен банков език отклоняват вниманието на клиентите, търсещи смислено съдържание и функционалност.

Друг недостатък са малките шрифтове, с които се представя информацията в банковите сайтове, смятат анализаторите. Връзки с противоречиви цветове и лошо използване на пространството допълнително възпрепятстват достъпа на клиентите до полезно съдържание.  

Банките се провалят и в опита си да предложат лесен достъп до информация, необходима за вземане на решения, твърди проучването на Forrester. По-голяма част от съдържанието, видяно от анализаторите, не е дало отговор на зададения въпрос или отговорът е бил грешен.

И не на последно място, банковите сайтове не успяват да образоват клиентите по отношение на сигурността и така да завършат продажбата на онлайн услуги. Анкетирани от Forrester потребители споделят, че не купуват онлайн акаунт, поради съмнения в сигурността и риска от достъп до тяхната лична информация.

Минуси на банковите сайтове
Неудобна навигация
– излишна корпоративна информация и крещящи графики отклоняват вниманието от полезното съдържание
Нечитаема информация
– малки шрифтове, противоречиви цветове на връзките и лошо използване на пространството затрудняват клиентите  
Съмнения в сигурността
– банковите сайтове не успяват да убедят клиентите в сигурността на достъпа и така да приключат покупката на акаунти

Онлайн поведението на банките не отговаря на очакванията. Въпреки че през последната година броят на потребителите, които са проучвали финансови продукти в уеб, се е увеличил с 57%, онлайн процесът за получаване на банкови акаунти не е гладък. Само 8% от анкетираните са купили онлайн акаунт през последните 12 месеца.

Не е достатъчно само банките да предложат подходящо съдържание в своите сайтове. То трябва да е използваемо, съветват анализаторите. За целта финансовите институции трябва да помислят върху дизайна на сайтовете и начина, по който графиката улеснява клиентите в достъпа до желаните функции и съдържание.

Някои подобрения от рода на браншови локатори, ясни и сигурни онлайн форми, както и потвърждение на продажбите чрез кратко обобщение и последващ имейл ще са от голяма полза. Тези средства ще помогнат на потребителите да се чувстват по-комфортно, когато използват банковите уеб сайтове за откриване на акаунти.

Коментар