Спад на пазара за печатащи устройства, но не за всички

Пандемията засегна негативно и глобалния пазар на устройства за печат
(снимка: CC0 Public Domain)

Световният пазар на устройства за печат – принтери, мултифункционали и копири – бележи спад от 7,5% през първовото тримесечие на 2020 г., спрямо същия период на предходната година, сочи анализ на IDC.

В периода януари-март в глобален мащаб са доставени 21,1 млн. устройства за печат на „твърди копия”. Спадът от 7,5% на годишна база се обяснява с пандемията от коронавирус, която наруши доставките, тъй като производствените мощности на повечето участници на пазара са разположени в Китай.

В два региона обаче е регистриран ръст на продажбите. В Централна и Източна Европа той възлиза на 1,8%, а в Япония е 5,2%. В абсолютно изражение това са неголеми пазари – през първото тримесечие в ЦИЕ са доставени 1,3 млн. устройства, а в Япония продажбите възлизат на 1,1 млн. устройства.

Лидер на световния пазар за печатащи устройства е HP Inc., но нейният дял за една година е намалял от 42% до 38%. Второ място заема Canon, която увеличава пазарното си присъствие от 19% на 20%, а Epson е трета с абсолютно същите показатели.

По-силна динамика на растеж бележи японската Brother – тя увеличава пазарния си дял от 7% на 9% през тримесечието. Kyocera Group запазва дела си на ниво от 2%, а челната петица доставчици на печатащи устройства контролира общо 90% от пазара.

Коментар