ДАЕУ вписа в регистър данните от 581 администрации

ДАЕУ извърши инвентаризация на информационните ресурси на 581 администрации
(снимка: ДАЕУ)

Държавната агенция „Електронно управление” (ДАЕУ) е извършила инвентаризация на информационните ресурси (ИР) на 581 централни, областни и общински администрации на територията на страната, с изключение на администрациите от сектор „Правосъдие” и силовите ведомства, стана ясно при представяне на резултатите от проекта днес.

Събраните данни са вписани в Регистъра на информационните ресурси (РИР). Той е уеб-базиран, което улеснява служителите на администрациите да въвеждат и променят информацията в него, както и да използват данните за своите анализи и отчети.

По проекта „Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление” е надградена и внедрена разработената от Министерство на правосъдието информационна система за инвентаризация на ИКТ ресурсите. Това е осигурило служебен интерфейс за връзка на надградената система с интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА) и възможност за автоматична проверка на основните данни на административните ограни.

За удобството на потребителите, новата системата е интегрирана с модул еАвтентикация и с Търговския регистър.

Съществена дейност по проекта е извършената инвентаризация на място в над 2 000 локации на 581 административни органа и техни звена в страната. За работа с РИР при първоначалното му изграждане са обучени 141 служители на ДАЕУ. Впоследствие са изработени серия указания за попълване на информация в Регистъра, разпространени сред всички администрации, вписващи данни за своите ИКТ ресурси.

С Регистъра на информационните ресурси, в който са събрани данните за състоянието на ИКТ ресурсите в държавната администрация, се постига по-голяма прозрачност – чрез достъпа до всички активи в рамките на информационно-комуникационните технологии и електронното управление, техният статус и бюджет, както и по-добра проследимост на проектите в администрацията, обяви Васил Василев, ръководител на проекта.

Анализ на попълнените данни в РИР показва, че внедряването на съвременни ИТ решения в публичните администрации е реален процес. В същото време трябва прецизно да се прогнозират нуждите от хардуерни и комуникационни ресурси за последващи доставки или разработки на информационни решения и да не се подценяват възможностите, които предоставят съвременните мрежови инфраструктури и облачни ресурси, подчерта Василев.

Всички администрации в страната попълват едни и същи комплекти данни. Съгласно нормативните изисквания на Закона за електронно управление и Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, административните органи са задължени да актуализират своите ИР и данните за тях в едномесечен срок, което осигурява актуалност и сравнимост на информацията в Регистър на информационните ресурси, поясни Иван Модев, директор на дирекция „Бюджетен контрол и изпълнение на проекти” в ДАЕУ.

Той припомни, че в периода декември 2019 – март 2020 г. влязоха в сила новите правила за подаване на тригодишните бюджетни прогнози за разходите в областта на електронното управление, с които чрез годишните планове за обновяване на ИКТ ресурси – хардуерен и мрежови информационен ресурс, софтуер (ИС) и лицензиран софтуерен продукт в РИР, може да се планират разходите на администрациите.

Общата стойност на проекта е 2 425 140 лв., от които 2 061 369 лв. европейско и 363 771 лв. национално съфинансиране, уточниха от Агенцията.

Коментари по темата: „ДАЕУ вписа в регистър данните от 581 администрации”

добавете коментар...

  1. Темелски

    случайно някой да знае адреса на този регистър

Коментар