ДАЕУ ще инвентаризира ИКТ инфраструктурата

Предстои инвентаризиране на ИКТ инфраструктурата на 576 централни, областни и общински администрации, обявиха от ДАЕУ

Проект за инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура на администрацията стартира Държавна агенция „Електронно управление” (ДАЕУ). С неговото приключване ще бъдат инвентаризирани 576 централни, областни и общински администрации на територията на България, стана ясно на пресконференция вчера в София.

В рамките на проекта ще бъде извършена инвентаризация и анализ на информационно-комуникационната инфраструктура на централните, областните и общинските администрации за структуриране на информация и данни в подкрепа на изпълнението на Стратегията за развитие на електронното управление в периода 2014-2020 г.

Това ще доведе до по-голяма прозрачнаст чрез публичен достъп до всички проектни идеи в рамките на електронното управление, техния статус, бюджет, както и до оптимизиране на разходите за ИКТ и по-добра проследимост на проектите в администрацията, обяви Васил Василев, ръководител на проекта.

Той посочи, че най-съществената дейност по проекта ще обхване централните, областните и общинските администрации, с изключение на администрациите от сектор „Правосъдие”. Според него, след приключване на тази дейност ще бъдат инвентаризирани 576 централни, областни и общински администрации на територията на България.

Другите дейности по проекта предвиждат адаптиране на изготвената от Министерство на правосъдието „Методика за инвентаризация на ИКТ ресурсите в системата на правосъдието” за нуждите на ДАЕУ и надграждане и внедряване на разработената от Министерство на правосъдието информационна система за одит на ИКТ ресурсите.

Ще бъде изграден и Регистър на информационните ресурси, който e уеб базиран и ще съдържа годишни планове за обновяване на информационните ресурси на администрациите, индикативните стойности и срокове, в които да бъдат реализирани. Предвижда се и изработване на онлайн ръководство за работа с Регистъра, предназначено за администраторите на профили.

По време  на проекта ще бъдат обучени 140 служители от ДАЕУ за провеждане на инвентаризацията, работа с информационната система за одит на ресурсите на ИКИ и Регистъра на информационните ресурси.

Проектът е на стойност 2 425 140 лв., от които 2 061 369 лв. европейско и 363 771 лв. национално съфинансиране, и се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Коментар