Безконтактното пазаруване: няма готов отговор

Безконтактните карти за плащане бързо станаха популярни с нашествието на Covid-19
(снимка: CC0 Public Domain)

Под давление на новите идеи на Amazon и други големи играчи, търговията на дребно с храни и напитки от доста време се старае да реализира така желаната дигитална трансформация, целяща пазаруването на храна да става по-бързо, по-лесно и по-приятно. Още през януари 2019 г. 73% от потребителите в глобален мащаб са подкрепяли технологиите за самообслужване в магазина, за да се чувстват по-добре при пазаруване и да намалят човешкото взаимодействие, според годишно проучване на SOTI. Сега, след появата на Covid-19, все повече потребители търсят бързи, безконтактни начини за пазаруване в бакалията. Това, което някога беше въпрос на спестяване на време, сега е въпрос на здраве и живот.

Да идем на работа, избягвайки сутрешната навалица на входа на сградата, е възможно – например като подраним. Да подраним с пазаруването в магазина за хранителни стоки обаче няма как да стане – там по всяко време има много хора. Затова въпросът днес не е дали магазините ще въведат технологии за безконтактно пазаруване и намаляване на човешкото взаимодействие, а кога и как. Най-вече въпросът е кои технологии ще свършат най-добра работа.

Безконтактните карти за плащане бързо станаха популярни с нашествието на Covid-19. Някога те се ползваха от относително малко хора. Днес мнозина предпочитат да платят безконтактно с картата, за да си спестят пипането на мръсните пари.

Самообслужването на касите също е факт. Касите без касиер вече не са новост за света.

Не така стоят нещата с останалите технологии за автоматизация в магазина. Тук, като че ли, се борят две тенденции: системите, базирани на проследяване на зрението, и RFID маркерите.

Системи с проследяване на зрението

Това е впечатляваща нова технология. Взаимодействието на камерите, сензорите и изкуствения интелект е чудесно. Звучи обещаващо, нали – грабваш си стоката и си заминаваш.

Но за много търговски обекти системите, базирани на следене на зрението, могат да бъдат твърде скъпи и непрактични за прилагане. Те изискват специфична, контролирана среда в магазина. Нужно е преоборудване на съществуващите магазинни мебели и проектиране на нови, които да отговарят на спецификите на системата.

Освен това зрителното проследяване е трудно приложимо за артикули с различна тежест, които изглеждат сходно – например резени синьо сирене, нарязани плодове или разфасовки на месо. Възвръщаемостта е голям въпрос – изобщо не е гарантирана.

RFID маркери

RFID чиповете, от друга страна, са доста популярна и вече добре „отработена” технология. В допълнение към осигуряването на безконтактно пазаруване, което е по-лесно и по-изгодно за внедряване в много от малките магазини, RFID носи убедителни ползи за цялата работа на бакалията. Между тях:

По-лесна интеграция. RFID системи могат да бъдат интегрирани в съществуващите дизайни на магазините без преоборудване. Търговските обекти нямат нужда от препроектиране на пространствата си и това е добре за имиджа на марката.

Проследяване на ниво артикул от източника до рафта. За разлика от системите за зрително проследяване, RFID маркерите позволяват много по-добра „видимост” и проследяване по цялата верига на доставката.

По-малко отпадъци от продукти с изтекъл срок на годност. RFID позволява автоматизирано управление на сроковете на годност, спестявайки разходи и намалявайки отпадъците.

Добрата новина е, че RFID и базираните на зрението системи не са взаимно изключващи се. Собствениците на магазини могат да преценят, че в различни случаи за определени групи стоки е подходяща едната или другата технология. В крайна сметка това позволява да се създадат магазини, които работят 24/7 без нужда от контакт между хората.

Тъй като индустрията се учи от ранните експериментатори и пилотните проекти, които са на ход, може да се очаква, че магазините за хранителни стоки в крайна сметка ще възприемат цялостен, „агностичен” подход към безконтактните технологии, интегрирайки изкуствения интелект, автоматизацията, споделянето на данни и човешката намеса, за да осигурят възможно най-бързото и безопасно обслужване.

Решението кои технологии да се внедрят в крайна сметка се свежда до целите и дигиталната стратегия на магазина – и до това колко дълбоко иска да трансформира бизнеса си.

Коментар