Започва Европейски месец на киберсигурността

Проблемите на сигурността са във фокуса на европейска кампания този месец
(снимка: European Cybersecurity Month)

Днес започва Европейският месец на киберсигурността (ECSM) – инициатива, която популяризира сигурността в интернет сред гражданите на ЕС, съобщиха от Държавна агенция „Електронно управление”.

Годишната информационна кампания в областта на киберсигурността се координира от Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) и Европейската комисия. Тя се ползва с подкрепата на държавите членки и на над 300 партньори от различни отрасли.

Мотото на тазгодишната кампания е „Помисли, преди да кликнеш”. Призивът е за внимателно използване на интернет, с акцент върху проблемите на сигурността във все по-цифровото ни ежедневие, особено в условията на пандемията от COVID-19. Вниманието е насочено към различни теми на киберсигурността, които ще помагат на потребителите да разпознават киберзаплахите и да се подготвят за тях:

Първата тема – „Кибер измами” – анализира настоящи и потенциални киберзаплахи. Проявите ще се съсредоточат върху т.нар. фишинг, проникването в служебната електронна поща и измамите при пазаруване онлайн. Целта на тази тема е да насърчи потребителите да се запознаят по-отблизо с кибер измамите, които ги застрашават при работа онлайн или при използване на интернет за лични цели.

На втората тема – „Цифрови умения” – ще бъдат посветени множество образователни дейности за масово популяризиране на информационната сигурност. Тя обхваща въпроси, свързани с неприкосновеността на личния живот и електронните комуникации, като защитата на личните данни, кибертормоза и киберпреследването. Сесиите ще информират за необходимостта от поддържане на киберхигиена и изграждане на добри навици онлайн.

„Тази година Европейският месец на киберсигурността проучва начините общата ни екосистема на киберсигурност да стане по-непробиваема чрез обмен на най-добри практики и изграждане на умения. Ето два прости начина за ограничаване на рисковете – човек трябва да знае, че съществува опасност от киберизмами, и да не щрака с мишката необмислено”, коментира Юхан Лепасар, изпълнителният директор на Агенцията на ЕС за киберсигурност.

На официалния уебсайт на кампанията потребителите могат да намерят полезна информация и материали за повишаване на осведомеността по въпросите на киберсигурността. Всяка участваща държава-членка на ЕС има специална уебстраница с актуална информация.

Коментар