На 1-ви декември стартира курс по Web Development

Професията „Web Developer” е една от най-атрактивните и най-добре платените
(снимка: CC0 Public Domain)

Близо 4,57 милиарда души по света са активни интернет потребители, сочат проучванията. В същото време съществуват над 1,5 милиарда уебсайта от най-различно естество и броят им непрекъснато расте.  Те се създават и поддържат от т.нар. „уеб разработчици”. На практика това са хората, които създават нашия виртуален свят – мястото, където пребиваме все по-често. Ето защо професията „Web Developer” бързо се превърна в една  от най-атрактивните и най-добре платените. Търсенето на кадри в областта е огромно, а заплатите са повече от привлекателни.

Софтуерната академия към Нет Ит е един от малкото лицензирани учебни центрове у нас, които осигуряват професионално образование като „Уеб разработчик” чрез практическо обучение и държавна диплома, призната в целия ЕС. Следващият курс по Web Development стартира на 1 декември 2020 г. и ще се провежда чрез отдалечено присъствие – онлайн на живо във виртуална класна стая.

Обучението е практическо и протича в два семестъра – общо около една календарна година. През първия семестър участниците усвояват „front-end” разработката за уеб, която покрива всичко, свързано с външния вид на сайта или това, което виждаме когато отворим едно интернет приложение в нашия браузър. С този модул практически се усвоява работата с HTML, CSS и JavaScript.

Вторият семестър е посветен на „back-end” разработката, като в модула са придобиват нужните знания и умения, свързани с частта от уебсайта, която не виждаме. Тя е отговорна за правилната работа на сайта в реално време или иначе казано, работата на отделните функции на сайта и свързването му със сървъра. Включени са най-актуалните технологии за тази цел –  сървърният език PHP и приложението за бази данни MySQL. Също така програмата включва модификация на CMS системи, като WordPress и Joomla, и създаване на интерактивни интерфейси чрез Ajax, JSON, Angular.js и др.

Успешно завършилите обучението ще владеят 5 различни програмни езика, с които ще могат да създават професионални сайтове от А до Я и успешно да се реализират на пазара на труда, както в България, така и по света.

Документът, който ще получат завършилите курса като доказателство за придобитите знания и умения, е Удостоверение с издател МОН, което е валидно във всички членки на Европейския съюз. Също така Софтуерната академия към Нет Ит ще им предостави сертификат на английски език.

Желаещите да се обучават в курса по Web Development могат да се запишат тук. Софтуерната академия на Нет Ит отговаря на въпроси, свързани с обученията, на национален телефон 0700 16 004.