Модерно оборудване подобрява STEM обучението в Царево

Новооборудваният кабинет по физика в СУ Никола Вапцаров, Царево
(снимка: Shell)

Учениците в СУ „Никола Вапцаров” в Царево вече използват ново учебно обoрудване, което ще подобри условията за STEM образование (наука, технологии, инженерство и математика).

Оборудването на стойност 121 000 лв. включва интерактивни бели дъски, микроскопи, документални камери, модерни маси и столове и апаратура за кабинетите по биология, физика, химия, чужди езици и математика. Осигурено е и специално оборудване за уроците по пътна безопасност.

Проектът е реализиран със социална инвестиция на Shell и партньорите ѝ в проучвателен „Блок 1-14 Хан Кубрат” в Черно море – Woodside Energy и Repsol, със съдействието на Община Царево.

„Чрез полученото ново учебно оборудване децата ще изпитат удоволствие и забавление, докато възприемат всички нови знания”, сподели инж. Геoрги Лапчев, кмет на община Царево.

В последните четири години Shell и партньорите ѝ са инвестирали близо 2 000 000 лв. години в различни образователни и социални проекти в общините по Южното Черноморие. В допълнение, компанията подпомогна два университета в София с реновиране на лаборатории и апаратура.

Коментар