Цифрови документи се самоунищожават

Учени от Вашингтонския университет създадоха технология за защита на електронни съобщения, която изключва всякаква възможност за тяхното възстановяване от архива.

Системата за защита Vanish позволява на потребителите да зададат определен срок за съществуване на текстов документ, предаван по интернет с помощта на браузър, след изтичане на който документът се самоунищожава.

Много потребители вярват, че при натискане на клавиша Delete текстът ще бъда заличен завинаги от сървъра. В действителност обаче много уеб услуги архивират данните и ги съхраняват за неопределено време, коментира Роксана Джимбасу, един от авторите на проекта.

Невъзможно е да се предвиди какво се случва с писмата, изпратени по електронната поща. Получателите може да загубят ноутбука или телефона си, текстът да бъде прихванат от хакери или разкрит със съдебно решение.

Технологията Vanish е един сигурен начин за унищожаване на документи. При нея всяко предавано съобщение се кодира с помощта на ключ, който остава неизвестен за изпращача. След това ключът се разделя на неголеми части, които се разпределят между компютрите, обединени в мрежите за обмен на файлове, а изходният вариант бива унищожен.

При разделяне на ключа се използва разпределената хеш-таблица на BitTorrent клиента Vuze, която обхваща милиони възли. Конфигурацията на мрежата постоянно се променя с включване на нови компютри и изключване на стари, като така постепенно броят на достъпните части от ключа намалява. С течение на времето оригиналният текст става напълно невъзстановим.

Минималното време за гарантирано съхранение на кодираните съобщения е 8 часа, което е предопределено от работата с хеш-таблицата на клиента Vuze. Теоретичното максимално време е неограничено.

В момента е достъпна тестова версия на Vanish за браузъра Firefox. Софтуерът трябва да се инсталира и при изпращача, и при получателя на съобщението.

Vanish кодира произволен текст, предаван през интернeт браузър, вкл. имейли, съобщения в блогове и социални мрежи, документи от Google Docs. Предвижда се технологията да защитава и други типове данни, като например цифрови снимки.

Даунлоуд: Vanish за Firefox

Коментар