Развитието на технологиите и как това се отразява на ERP и CRM системите

снимка: CC0 Public Domain

Технологичното развитие в света е факт и в последните години то се случва с много високи темпове. Има противоречиви мнения, но истината е, че технологиите носят позитиви за хората, бизнесите и икономиките. Епидемичните условия в целия свят не ни оставиха друг избор освен да се дигитализираме възможно най-бързо, за да оцелеем. Тъй като ERP и CRM системите са технология, дигиталните и технологични трансформации оказват влияние и на тях.

1. Скоростта на интерн

Първоначалната идея за създаване на интернет връзката е била тя да се ползва само от военните и болниците. Първият тест за обмяна на данни между две отдалечени точки се осъществява през 1969 г. между Калифорнийския университет и Станфордския изследователски институт. Връзката се срива още при предаване само на първите букви от съобщението.

От тогава до днес са минали повече от 50 години и вече дори възрастното поколение приема интернет за даденост. Мрежата е огромна и до такава степен е навлязла в ежедневието на всеки човек и бизнес, че ако тя изчезне, ще се сринат и много бизнеси. Да, може да се каже, че сме зависими от нея, но интернет връзката отваря изключително много възможности и улеснения в работния процес.

Тя позволява да се автоматизират редица процеси в една компания, които по принцип отнемат много време. Също така дава много нови възможности за следене на процесите, правене на анализи, следователно и за развиване на бизнеса.

Пример за това развитие на интернет от практиката можем да дадем за търговците. Вече почти няма търговци, които да взимат заявките, пишейки с химикал на лист. Както вече споменахме, с напредъка в бързината на интернет и спада на цената на услугата, голяма част от търговците започнаха да използват устройства с интернет и да вписват заявките директно в система, предназначена за тях. Ако сравним със ситуацията отпреди години, когато интернет услугите бяха скъпи и повечето фирми можеха да си позволят само по 1 гб трафик за търговец, сега вече неограниченият интернет и мобилните устройства са достъпни и компаниите се възползват от това удобство.

2. Изкуствен интелект и обработка на големи данни

В последните години разработките за изграждане на изкуствен интелект се увеличиха многократно, благодарение на по-големите възможности на самите компютри, а и най-вече на появата на първите „open-source” проекти, които позволяват на повече хора да влязат в тази сфера и да стъпят на едно солидно ниво още от старта.

По-мощните компютри позволяват обработка и регресии на все повече данни. Тези регресии под формата на „machine learning” могат да бъдат изключително полезни в анализа на данни на компаниите, представянето на тези данни и зависимостите между отделните показатели. На същата база могат да се изградят и ценни „predictive models” (модели, които имат за цел да предсказват събития).

От друга страна, бум на изкуствения интелект в бизнеса още не се е случил и трябва да почакаме известно време. Основната причина за това е трудността да се създаде средата, в която този интелект се учи да взима дадено бизнес решение. Дори да се създаде рамката, в която да работи, интелектът е трудно да бъде обучен чрез захранване с голям обем данни, които да пасват на средата, за която е изработен. Не може да оставим интелектът сам да взима решение и след това отново сам да преценява дали е било правилно или не. В бизнеса е трудно да обособим такава ясна рамка, защото обикновено има прекалено много сценарии и решения на един и същи проблем.

3. Трансформация „legacy” -> „cloud” бизнес системи

Тази трансформация беше очаквана от повечето експерти в областта, които предвиждаха, че с по-голямата скорост на интернет и възможността за пренос на данни с по-голям обем ще се случи плавно преминаване към използване на гъвкави облачни решения, които са по-лесни за поддръжка и управление.

снимка: CC0 Public Domain

Това, което не беше очаквано, е този процес да се ускори експоненциално. Основна причина е и развитието на киберзаплахите. Масово фирмите бързо разбраха, че локални сървъри, управлявани от малки местни компании, трудно могат да осигурят поддръжка и ниво на защита на големите центрове за данни. В много случаи финансово също е много по-изгодно да се премине на облачно решение. Услугите и продуктите, които се изградиха и развиха около тези облачни технологии, са стабилни и много полезни за бизнеса.

Всяка компания, която разполага със система за управление на бизнеса, е по-конкурентноспособна. Това се случва именно, защото с развитието на технологиите се развиват и ERP и CRM системите изцяло в положителна посока. Бизнес системите се модернизират с нови по-удобни и лесни за използване функции и по-бърза обработка на голямо количество данни.

спонсорирано съдържание