Водещи ИТ компании приеха SOA манифест

На 23 октомври по време на втората международна SOA конференция в Ротердам беше приет “SOA манифест”. В него са формулирани основните принципи на архитектурата, базирана на услуги, съобщи “Отворени системи”.

Създатели на манифеста са 17 водещи компании-разработчици в областта на SOA. Сред тях са имена като Oracle, Microsoft, IBM, Tibco, RedHat.

Авторите на манифеста казват, че целта на инициативата е да помогне на организациите да постигат устойчив растеж и икономическа ефективност в съответствие с потребностите на бизнеса.

Архитектурата SOA съществува вече повече от десетилетие, но до този момент голяма част от предпрятията-потребители не разбират напълно какво представлява същността на SOA и какви предимства може да им осигури. Приемането на “SOA манифеста” има за цел да внесе яснота именно по тези въпроси.

Коментар