ЕС улеснява съдебните дела срещу фирми за дронове и AI

Разработчици и оператори на системи с изкуствен интелект лесно ще бъдат съдени от потребителите в ЕС (снимка: CC0 Public Domain)

Физическите лица и компаниите, които страдат от дронове, роботи и други продукти или услуги, оборудвани със софтуер за изкуствен интелект, ще могат по-лесно да съдят фирмите-производители за обезщетение – това предвижда нов проект на ЕС, за който съобщи Ройтерс.

Директивата за отговорността за изкуствения интелект, която Европейската комисия трябва да обяви всеки момент, има за цел да се справи с нарастващото разпространение на продукти и услуги с активиран  AI и да уеднакви разнообразните национални регулации, които съществуват в 27-те държави от Европейския съюз относно този род технологии.Жертвите на дронове, роботи и всякакви други системи с изкуствен разум могат да предявят иск за обезщетение за увреждане на техния живот, имущество, здраве и неприкосновеност на личния живот, поради грешка или пропуск на доставчик, разработчик или потребител на технология с изкуствен интелект. Същото ще важи и в случай, че човек се окаже дискриминиран в процес на набиране на кандидати за работа с помощта на AI софтуер.

Правилата се стремят да облекчат жертвите по отношение на тежестта на доказването на проблемите, породени от AI. За целта се въвежда „презумпция за причинно-следствена връзка“, което означава, че жертвите трябва само да покажат, че неспазването на определени изисквания от производителя или потребителя е причинило вредата. След това проблемът се свързва с AI технологията в рамките на съдебното дело.

Съгласно „правото на достъп до доказателства“, жертвите могат да поискат от съда да нареди на компаниите и доставчиците да предоставят информация за високорискови системи с AI, така че да идентифицират отговорното лице и да разберат какво се е объркало.

Очаква се днес Еврокомисията да актуализира и Директивата за отговорността за продуктите, която определя обхвата на отговорността на производителите за дефектни продукти. Това също касае системите с изкуствен интелект, които доскоро бяха незасегнати.Част от предложените промени би трябвало да позволят на потребителите да съдят компаниите за обезщетение, ако софтуерните актуализации правят техните продукти за „интелигентен дом“ опасни или когато производителите не успеят да коригират пропуски в киберсигурността.

Все пак Директивата за отговорността за AI ще се нуждае от одобрение от страните от Европейския съюз и законодателите на ЕС, преди да бъде утвърдена като закон.

Коментар