ITU настоява за „универсален достъп до смартфон“

Международният съюз по телекомуникации ще се стреми към разширяване на потреблението на смартфони с още 3 милиарда души до 2030 г. (снимка: CC0 Public Domain)

Международният съюз по телекомуникации (ITU) подкрепи набор от предложения за преодоляване на „празнината в свързаността“ чрез насърчаване на разпространението на смартфони. Мерките предвиждат гъвкаво финансиране от страна на операторите, по-ниски тарифи за устройствата и подобрени планове за осигуряване на покритие в селските райони.

Комисията за широколентов достъп на ITU одобри доклад, съставен от нейната работна група за достъп до смартфони, става ясно от публикация на Vodafone Group. Документът идентифицира различни начини за постигане на целта за разширяване на потреблението на смарфони с още 3 милиарда души до 2030 г.

Работната група, която е съпредседателствана от изпълнителния директор на Vodafone Ник Рийд, е установила, че разпространението на смартфони е възпрепятствано от ограничената достъпност на устройствата, недостатъчната наличност и проблемите с доверието на потребителите, както и липсата на основни дигитални умения.

Докладът прави редица препоръки. Те включват: справяне с проблема с достъпността на новите устройства чрез намаляване на таксите и вносните мита, проучване на използването на субсидии за устройства, популяризиране на употребявани устройства.

Работната група се състои от различни правителствени служители, частни компании и групи с нестопанска цел. За доклада „Стратегии за универсален достъп до смартфон“ ITU се е консултирал и с редица външни експерти, включително производители на телефони, снабдяващи страни с много слабо използване.Сега Комисията за широколентов достъп в ITU е готова да създаде нова работна група, която да реализира евентуалния план за действие. Стъпките включват: иницииране на взаимноизгодни партньорства по веригата на дигиталната стойност; мерки за подобряване на регулирането на рециклирането и налагане на стандарти за качество на употребяваните устройства; изследване на възможностите за субсидии; проучване на икономическите ползи от намаляването на митата върху смартфоните.

Коментар