Опазването на личните данни става критично за бизнеса

Три четвърти от потребителите не биха купили каквото и да е от компания, на която не доверяват личните си данни (снимка: CC0 Public Domain)

Критична е необходимостта от максимална прозрачност и строгост в боравенето с клиентски лични данни в бизнеса. Потребителите казват, че извънредно много държат организациите да бъдат по-прозрачни относно това как използват личните им данни. И макар на теория да подкрепят развитието на изкуствения интелект (като 54% са готови да споделят своите анонимни данни, за да подобрят AI продуктите), мнозина са загубили доверие в бизнеса поради използването на AI (65%).

За потребителите вече е основен приоритет опазването на личните им данни от организациите, които ги изискват по една или друга причина. Това е един от изводите в най-новото проучване на Cisco – годишен глобален преглед на възприятията и поведението на потребителите относно поверителността на данните.„Организациите трябва да обяснят своите практики за данни с прости думи и да ги направят лесно достъпни, така че клиентите и потребителите да могат да разберат какво се случва с техните данни. Това не се изисква само по закон. То е въпрос на доверие“, казва Харви Джанг, вицепрезидент на Cisco, заместник главен юрисконсулт и главен директор по поверителността.

Тази година 81% от респондентите в анкетата са съгласни, че начинът, по който дадена организация третира личните данни, е показателен за това как тя гледа на своите клиенти и доколко ги уважава. Това е най-високият регистриран процент, откакто Cisco започна да проследява темата през 2019 г.

Ерозия на доверието

В отговор на ерозията на доверието към организациите и способността им да защитават данните, много потребители сами предприемат мерки за по-добро опазване на своите лични данни, включително:

  • 76% казват, че не биха купили каквото и да е от компания, на която не доверяват данните си;
  • 37% сочат, че са сменили доставчици заради практиките им за третиране на поверителността на данните;
  • 53% казват, че управляват настройките си за бисквитки в уебсайтовете, преди да продължат посещенията;
  • 46% от хората с домашно слушащо устройство (умен асистент) казват, че го изключват редовно, за да защитят неприкосновеността си.

Захранване на AI

Постоянно развиващите се технологии правят трудно за потребителите да се доверят на компаниите, когато става дума за лични данни. Повечето респонденти вярват, че потенциалните ползи от изкуствения разум надвишават риска, при условие, че е налице подходяща деидентификация. 54% са готови да споделят своите анонимизирани лични данни, за да помогнат за подобряване на продуктите и услугите, базирани на изкуствен интелект.Съществува обаче известно разминаване между бизнеса и потребителите. 87% от организациите вярват, че разполагат с процеси, които могат да гарантират, че автоматизираното вземане на решения се извършва в съответствие с очакванията на клиентите. В същото време 6 от всеки 10 респонденти са загрижени за това как организациите използват личните им данни за работа с изкуствен интелект.

Все пак има стъпки, които организациите могат да предприемат, за да се справят с това разминаване, посочват изследователите. Една от важните крачки е да се даде възможност на потребителите да се откажат от AI приложението. Друг ценен аспект е подробното обясняване как работи даденото AI приложение.

Правителствата – с първостепенна роля

Повече от половината запитани сочат, че националното или местното правителство трябва да играе основна роля, когато става въпрос за защита на потребителските данни. Много хора не вярват, че частните компании са склонни доброволно да носят отговорност за личните данни.

Все по-строги стават изискванията на правителствата и организациите за защита на данните, прехвърляни извън техните национални граници. В резултат, все повече страни въвеждат регулации за „локализиране“ на данни, тоест изискват данните да се съхраняват физически в границите на държавата или на региона, където са били събрани, и да не се „изнасят“.Локалното съхранение на данни обаче си има цена. Сравнителното проучване за поверителност на данните на Cisco за 2022 г. разкрива, че 88 процента от анкетираните организации правят значителни допълнителни оперативни разходи заради локалното съхранение на данните. Потребителите са на крайни мнения относно оскъпяването заради локализацията на данни: 41% са „за“ и точно толкова са „против“ локалното съхранение, ако то натежава на сметката им.

„Надяваме се, че изводите от това проучване ще мотивират организациите да продължат да дават приоритет на желанието на своите клиенти за сигурност, поверителност и прозрачност“, каза Брад Аркин, старши вицепрезидент на Cisco, главен директор по сигурността и доверието.


Изследването е анонимно, като анализира отговорите на 2600 възрастни в 12 страни (Австралия, Бразилия, Китай, Франция, Германия, Индия, Италия, Япония, Мексико, Испания, Обединеното кралство и САЩ), където респондентите не знаят кой провежда проучването и самите те са неизвестни на изследователите.

Коментар