ЕС финансира безвъзмездно ИКТ решения за киберсигурност

Български компании могат да кандидатстват за 100% европейско финансиране за ИКТ решения за информационна и киберсигурност (снимка: CC0 Public Domain)

Новата европейска директива за мрежова и информационна сигурност NIS2, влязла в сила през септември т.г., е най-големият проект на ЕС за защита от кибератаки. С нея се въвеждат нови препоръки и минимални изисквания за мрежова и киберсигурност.

NIS2 предвижда подобрен обмен на информация между фирмите, които директивата касае, съобщиха от компанията за аутсорсинг на ИТ услуги Буллсофт. Основните субекти, които обхваща директивата, са енергийни и транспортни предприятия, организации от сферата на здравеопазването, водоснабдяването, публичната администрация, банковите, финансовите и пощенските услуги, производството, вкл. на храни и др.

Всички организации ще трябва да изпълнят и спазват минимални изисквания за мрежова и информационна сигурност. Субектите от частния и публичния сектор, които не отговарят на изискванията, ще бъдат санкционирани, коментираха от Буллсофт.

От началото на октомври  Министерството на иновациите и растежа приема проекти по процедура „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”.

Целта на процедурата е да ускори прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, които да повишат нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

Български компании могат да кандидатстват за 100% европейско финансиране на ИКТ решения за информационна и киберсигурност. Минималният размер на безвъзмездното финансиране за предприятие е 3000 лв. без ДДС, а максималният – 20 000 лв. без ДДС.

С това финансиране предприятията биха могли да покрият минималните изисквания за мрежова и киберсигурност, заложени в новата директива, без да се налага да инвестират собствени средства за покриване на задължителните мерки.

„Помагаме както при подготовката и управлението на проектни предложения, така и при предоставяне и внедряване на комплексни интелигентни решения в областта на услуги и софтуер, свързани с информационна и киберсигурност”, посочиха от Буллсофт.

Компанията доставя услуги за възстановяване и бекъп на данни, изграждане на системи за архивиране, внедряване на ISO 27001 за защита на информационната сигурност, както и придобиване на необходимия за тази цел хардуер.

Коментар