AMD технологии помагат за удивителни визуални ефекти в Star Trek

Pixomondo наскоро направи промяна от традиционните визуални ефекти към виртуално производство в реално време (снимка: AMD)

Известната компания за визуални ефекти и носител на Оскар – Pixomondo, със студия в САЩ и в Европа, разчита на работните станции Lenovo P620, базирани на AMD Ryzen Threadripper PRO, за произвеждане в реално време на видеоефекти за телевизионните сериали Star Trek: Discovery и Star Trek: Strange New Worlds.

Изискванията към хардуера и софтуера при създаването на виртуални светове са огромни. Pixomondo наскоро направи промяна от традиционните визуални ефекти към виртуално производство в реално време.

Компанията трябваше да преосмисли своята технология, за да отговори на изискванията за производство в реално време, за което се изискват голям брой изчислителни ядра и значителна пропускателна способност на системите.

В партньорство Epic Games, разработчик на видеоигри и софтуер, и като използва работни станции Lenovo P620 с процесори AMD Ryzen Threadripper PRO, Pixomondo получи необходимата производителност, за да създаде сложни, реалистични среди за поредицата Star Trek: Discovery в реално време.

Това, например, включва създаване на виртуални среди като Moonlit Mausoleum, пещера с дълбочина 2 км със сложна геометрия.

„За да създадем наистина поглъщащи светове, трябват много изчисления, протичащи във фонов режим. Продукти като AMD Ryzen Threadripper PRO позволяват това да се случи по такъв начин, че нашите творци да извършват своята работа без да се притесняват за технологията”, казва Майлс Пъркинс, мениджър на поделението Филми и телевизия на Epic Games.

Коментар