Изборът на процесор намалява въздействието върху околната среда

От ИТ операциите в центровете за данни, респ. от процесорите, зависи в голяма степен въздействието върху околната среда на предприятията
(снимка: AMD)

Технологичните подобрения в процесорите са сред най-значимите начини за поддържане под контрол на въглеродния отпечатък и разходите за енергия в информационните центрове, според нов доклад, изготвен от AMD в партньорство с 451 Research.

Изследването разкрива различни начини, по които организациите могат значително да повишат ефективността в рамките на ИТ инфраструктурите. Показателно е, че почти половината от анкетираните лица, вземащи решения в областта на ИТ, вече признават, че ИТ операциите представляват по-голямата част (25% от анкетираните) или цялото (19%) въздействие върху околната среда и са си поставили конкретни цели за намаляването му.

Дигиталната трансформация ще продължи да подхранва значителен растеж на центровете за данни в продължение на десетилетия, причинявайки трайни въздействия върху околната среда, ако не се управлява внимателно, сочи още анализът. За илюстрация, само през 2019 г., ако центровете за данни и сървърните стаи в САЩ представляват държава, тя ще се нареди над Мексико по отношение на общото потребление на енергия.

Използването на нови, по-ефективни технологии и оперативни модели ще бъде неразделна част от смекчаването на тези въздействия. Изследването установява, че изборът на правилния процесор, който използва по-малко физически сървъри, е един от начините предприятията да намалят общото потребление на енергия и да подобрят оперативната ефективност чрез намаляване на въглеродния отпечатък и консумацията на енергия.

Например, целта на AMD е да осигури 30-кратно увеличение на енергийната ефективност до 2025 г. за AI обучение и високопроизводителни изчислителни приложения, работещи на ускорени изчислителни инсталации. Ако се реализира, това ще спести милиарди киловатчаса електроенергия през 2025 г., намалявайки мощността, необходима на тези системи за извършване на едно изчисление с 97% за пет години.

Коментар