МЕУ ще участва в два европейски проекта за киберсигурност

Финансирани от ЕС проекти ще подпомогнат българската екосистема за киберсигурност
(снимка: CC0 Public Domain)

Министерство на електронното управление е одобрено за участие в два международни европейски проекта, финансирани по Програма Цифрова Европа” на стойност 1,9 млн. евро.

В първия проект – INFORB, МЕУ ще се включи в консорциум заедно с Румъния и Белгия. INFORB ще подпомогне внедряването на новата Директива МИС 2 и националните стратегии за киберсигурност. Освен това проектът цели и подпомагане на компетентните органи на национално ниво за регулиране, надзор и контрол.

Проектът INFORB има за цел да идентифицира и класифицира икономическите субекти и сектори от критично значение като сектор „Производство, преработка и дистрибуция на храни”. Така ще бъде гарантирана киберсигурността и веригата на доставки в сектора.

Сектор „Производство, преработка и разпространение на храни” е един от седемте икономически сектора, считани за „други критични сектори”, съгласно Директива МИС 2. Предприятията от хранителната промишленост, както и тяхната верига на доставки, се нуждаят от насоки за прилагане на програми за осведоменост и обучения в киберсигурността.

Проектът INFORB е с продължителност 24 месеца, а безвъзмездната помощ възлиза на 572 460 евро.

Вторият проект – NCC BG, е с предмет „Разгръщане на националната мрежа Координационни центрове на държавите членки”. Той ще обезпечи функционирането на Националния координационен център – България (НКЦ-БГ) до 2025 г.

НКЦ-БГ служи като Национална точка за контакт по всички проекти, свързани с киберсигурността, и участва в изграждането на знания и капацитет за иновации на национално, регионално и местно ниво. Центърът осигурява технически и финансови насоки относно възможностите и програмите за финансиране на киберсигурността: Horizon Europe и Digital Europe.

Финансирането на проекта на НКЦ-БГ ще подпомогне развитието на българската екосистема за киберсигурност с множество партньори в публичния и частния сектор, както и в академичните среди. NCC BG също е с продължителност 24 месеца, а безвъзмездната помощ по проекта е 1 385 594 евро, като се предвижда и 50% самоучастие със средства от националния бюджет.

Коментар