Мусала Софт участва в ИТ мисия на ЕС

Големи компании са се проваляли в опита си да навлязат на японския пазар, поради непознаване културните специфики и различия в страната.

"Безспорна е необходимостта от визия и добър подход за навлизане на японския пазар, но също така ключова роля е и способността за излъчване на културни послания и разбиране", сподели впечатленията си от престоя в Япония Пламен Цеков, вицепрезидент на Мусала Софт.

Българската компания бе сред 35-те европейски фирми, избрани с мисия да спомогнат за изграждане на тясно бизнес сътрудничество между Япония и страните-членки на ЕС. Организатор на посещението в Токио, състояло се от 30 ноември до 4 декември, бе EU Gateway Programme, финансирана от Европейската комисия.

„Проведохме значителен брой срещи, част от които доста обещаващи. Имаше голям интерес от японска страна и изложението бе силно посетено. Приятно ни изненада качеството на посетителите – имахме възможност да проведем задълбочени разговори и да идентифицираме следващи стъпки с местни компании и организации", сподели още Пламен Цеков.

Мусала Софт участва в бизнес мисията, насочена към ИКТ сектора. Компанията представи своето решение Smart Software Analyzer – интелигентна платформа за модернизиране и разработка на информационни системи.

Коментар