Човек поглъща по 34 GB данни дневно

Съвременният човек поглъща средно по около 34GB електронни данни всеки ден, според ново проучване – дело на изследователи от Университета в Калифорния, предаде VNUnet. То е обхванало всякакви източници на електронна информация: телевизия, компютър, радио, записи на звук.

Количеството електронни данни, които човек поема, естествен не е равномерно разпределено, както на пръв поглед изглежда. Голяма част от информацията се „струпва“ при потребителите на богати и интензивни източници на електронни данни.

Преобладаващата част от въпросната информация бива поглъщана чрез компютрите, електронните игри и телевизията. В частност игрите представляват 54% от входящия обем данни.

Според учените, наскоро обявените големи технологични постижения в графичните компоненти и процесорите ще доведат дотам, че малък процент от населението ще поглъща огромни обеми електронна информация. Тя ще е във вид на богати, много детайлизирани 3D изображения.

Коментар