Е-управлението е в ход, но изоставаме в цифровите умения

Електронното управление вече е в ход, няма да се отлага повече, заяви Александър Йоловки
(снимка: Министерство на електронното управление)

България ще изпълни залегналата в „Цифровото десетилетие” цел за пълно разгръщане на дигиталните публични услуги за бизнеса до 2030 г. Електронното управление вече е в ход, няма да се отлага повече, заяви министърът на електронното управление Александър Йоловски при откриване на третата годишна конференция SEE ITS Summit. 

„Последните данни сочат, че показателят за дигитални публични услуги за бизнеса в България е 81 точки при среден за Европейския съюз – 84”, подчерта Йоловски на конференцията, организирана от Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (АИБЕСТ) и Българската предприемаческа асоциация (БЕСКО).

„Достъпът до електронни здравни досиета в България е по-висок в сравнение със средното ниво в останалите държави членки – 77% спрямо 72%. Този показател е резултат от внедрената Национална здравноинформационна система”, допълни министърът.

Но въпреки добрите примери в развитието на електронното управление, страната ни се сблъсква с голямо изоставане по отношение на цифровите умения, като едва 31% от българите имат основни дигитални умения при средно ниво за ЕС 54%, посочи Йоловски.

„Големите данни”, облачните услуги и изкуственият интелект са предизвикателства не само за администрацията, но и за бизнеса, особено за малките и средни предприятия в сектора, което е показател за сериозно изоставане и по отношение на хората с повече от основни цифрови умения, коментира той.

По думите му, страната ни има нисък дял на работещи специалисти по информационни технологии – 3,8 на сто при средно в ЕС 4,6 на сто, а в същото време само 9% от компаниите предоставят специализирани обучения на своите служители, което е с 13 пункта под средното ниво за ЕС.

„Добрата новина обаче е, че този дял расте през последните години”, обяви министърът на електронното управление. Той подчерта, че българското правителство полага инвестира в обучението по дигитални умения с няколко програми и инициативи, чиято цел е разрешаване на този проблем.

„За да подобрим средата за придобиване на дигитални умения, имаме нужда от съвместни действия с бизнеса. Необходим е ангажимент, инвестиции и екипно усилие, за да се случи. Нужен е координиран подход за разработване, прилагане и оценка на политиките в цифровото образование”, заключи министър Йоловски.

Коментари по темата: „Е-управлението е в ход, но изоставаме в цифровите умения”

добавете коментар...

  1. Разум Даскалов

    България има нужда да обработва земятата си земеделие и животновъдство всичко друго вятър работа. Градовете са препълнени със селяндурии които нищо не работят у големо градо.

  2. ИТ

    В България ИТ специалистите са ниско платени истината е в чужбина да се работи.

Коментар