Цифровизацията на бизнеса у нас все още изостава

„Можем да преодолеем изоставанията и трябва да се възползваме от всички възможности, които Европейският съюз ни предоставя”, заяви заместник-министърът на електронното управление Валентин Мундров (снимка: Министерство на електронното управление)

77% от българите имат достъп до електронни здравни досиета, което е над средното ниво за Европейския съюз от 72%, сочат данните в доклада на Европейската комисия за напредъка на цифровизацията. В същото време цифровизацията на бизнеса у нас значително изостава и са необходими допълнителни усилия в тази посока.

„Можем да преодолеем тези изоставания и трябва да се възползваме от всички възможности, които Европейският съюз ни предоставя”, заяви заместник-министърът на електронното управление Валентин Мундров по време на Националния информационен ден за Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа”, организиран от Министерството на образованието и науката.

По неговите думи, за дигитализация са предвидени близо една четвърт от средствата в Националния план за възстановяване и устойчивост, който е с бюджет от над 6 млрд. евро.

Друга възможност за подобряване на дигиталната среда в България дава програма „Цифрова Европа”. „Тя осигурява финансиране, насочено към предоставяне на цифрови технологии на предприятия, граждани и публични администрации”, поясни зам.-министърът и уточни, че по нея могат да бъдат реализирани стратегически проекти в пет ключови области: суперкомпютри,  изкуствен интелект, киберсигурност, усъвършенстване на цифрови умения и технологии в икономиката и обществото, вкл. за цифрови иновационни хъбове.

Валентин Мундров припомни, че по-голямата дигитализация носи повече рискове за киберсигурността както за администрацията, така и за бизнеса. „Затова е необходимо бизнесът да се възползва от всички програми, които подпомагат усъвършенстването на тяхната киберсигурност. Не трябва да се забравя, че обученията в тази сфера и осъзнаването на рисковете са първата стъпка към безопасен интернет”, заключи той.

Коментар