Банка внедри 150 софтуерни робота

Интегрирането на софтуерни роботи в банката намалява значително документооборота
(снимка: CC0 Public Domain)

Над 150 софтуерни робота (RPA) вече се използват в бекофис операциите на tbi bank, съобщиха от финансовата институция. Технологичната промяна, започнала още през 2015 г., цели да улесни работата на служителите и преживяването на клиентите.

Десетки монитори с вграден софтуер предоставят статуси и следят различни критични процеси, за да могат съответните отдели да реагират незабавно на възникнали проблеми или потенциални рискове – както във вътрешни процеси, така и при тези с клиентите на банката.

Т.нар. “Digital Boards монитори” са не просто екрани, които визуализират обобщена информация, а изцяло оперативни екрани. Те индикират за всяко неуспешно плащане на клиент, например, като предоставят мигновено цялата нужна информация за проблема, така че да се направи незабавна връзка с клиента за разрешаването му.

След интегрирането на RPA в различни дейности, банката е намалила значително документооборота – с повече от 60% спрямо 2022 г. и го свежда до 19%.

Наред с това, чрез софтуерните роботи банката подобрява и клиентско преживяване, тъй като  когато рутинните процеси се автоматизират, клиентите получават по-бързи услуги.

Роботизираната автоматизация на процеси (RPA), известна още като софтуерна роботика, използва технологии за автоматизация, за да имитира бекофис задачи на служители, като извличане на данни, попълване на формуляри, преместване на файлове и т.н., поясниха от tbi bank.

RPA комбинира API и взаимодействия с потребителски интерфейс (UI), за да интегрира и изпълнява повтарящи се задачи между корпоративни и продуктивни приложения. Тази форма на автоматизация използва базиран на правила софтуер за извършване на дейности на бизнес процеси в голям обем, освобождавайки човешки ресурси за приоритизиране на по-сложни задачи.

Софтуерните роботи позволяват също на ИТ директорите и други лица, вземащи решения, да ускорят дигиталната трансформация и да генерират по-висока възвръщаемост на инвестициите (ROI) от своите екипи.

Коментар