ExtraDisks – създава виртуални криптирани дискове

Главният прозорец на ExtraDisks показва списъка с устройства в компютъра, а на панела отляво са опциите за създаване на различни типове дискове (екранна снимка: ExtraDisks)

Макар че Windows компютрите имат дискова структура, създадена при инсталиране на операционната система, можете да създадете допълнителни дискове с помощта на приложения като ExtraDisks. Този софтуерен инструмент ще ви позволи да създадете нови виртуални дискове, без да променяте конфигурацията на физическите дискове или да създавате нови дялове.

Главният прозорец на ExtraDisks показва списъка с устройства в компютъра, независимо дали са системни или CD/DVD-ROM. Програмата може да създаде три различни виртуални диска – криптиран, базиран на файлове и базиран на папки, всеки със свои собствени особености.

Криптираните дискове разчитат на алгоритъм AES128/AES256 и съхраняват сигурно чувствителна информация. Създаването на нов диск става с няколко стъпки, включително генериране на нов контейнер, ако такъв все още не е наличен. На този етап трябва да въведете името на файла, етикета на диска, неговия размер и вида на файловата система, която ще използвате. Трябва да посочите и парола.

(екранна снимка: ExtraDisks)

Виртуалните дискове, базирани на файлове, са предназначени да хостват голям брой малки файлове (например снимки, музика и други медийни файлове), докато се извършва преход към друг компютър.

(екранна снимка: ExtraDisks)

Базираните на папки дискове ви дават достъп до съдържанието на подпапките. Например, папка със снимки може да бъде „монтирана” на един диск, докато папка с аудио файлове може да бъде монтирана на друг диск.

(екранна снимка: ExtraDisks)

Независимо от типа диск, който създавате, приложението ви позволява да изберете буква на устройството от наличните. Освен това може да се конфигурира автоматично да монтира устройство при стартиране на Windows.

ExtraDisks предлага и допълнителни инструменти. По-конкретно приложението разполага с мениджър за стартиране и няколко други инструмента за системни администратори, вкл. мрежов фиксатор, мениджър на драйвери, инструмент за скрийнсейвър, мениджър на контролен панел и програма за промяна на шрифтове.

Даунлоуд: ExtraDisks

Коментар