GenAI прави маркетинга по-ефективен

Поради бързото развитие на GenAI, маркетинг лидерите ще трябва да подготвят екипите си за фундаментални промени (снимка: CC0 Public Domain)

Прилагането на генеративен изкуствен интелект (GenAI) към редица корпоративни маркетингови задачи ще доведе до очаквано увеличение на производителността с повече от 40% до 2029 г., сочи нов доклад на IDC.

„През следващите пет години GenAI ще напредне до точката, в която ще се справи с повече от 40% от работата на конкретни маркетингови роли”, заяви Гери Мъри, директор изследвания в IDC за корпоративни маркетингови технологии.

„Поради бързото развитие на възможностите на GenAI, маркетинг лидерите ще трябва да подготвят персонала си за фундаментални промени в ролите, уменията и организационната структура”, допълни той.

За да изчисли потенциалното въздействие на възможностите на GenAI върху маркетинга, IDC моделира работата на 24 ключови маркетингови роли в пет основни категории работа, вкл. Управление и планиране, Брандиране и творчески услуги, Кампания и ангажираност, Анализ и отчитане и Други.

След това IDC оценява каква част от всяка категория работа може да бъде делегирана на GenAI през следващите пет години. В комбинация с нива на персонал и напълно заредени оценки на разходите, IDC изчислява въздействието върху производителността от приемането на GenAI в голям маркетингов екип.

Резултатите показват, че GenAI ще може да се справи с повече от 40% от колективната работа на маркетинговите екипи и потенциално със 100% от специфичните маркетингови задачи.

Ползите от прилагането на GenAI към маркетингови задачи ще варират в зависимост от компанията – въз основа на броя на хората, свързани с всяка роля, и диапазоните на заплатите в организацията.

За да подготвят своите организации за GenAI, IDC препоръчва на мениджърите да предприемат следните стъпки:

  • Оценете обхвата и дълбочината на дискретните сценарии на използване, които доставчиците поддържат днес и в бъдеще, тъй като тези сценарии ще се превърнат директно в бизнес резултати и ще създадат силна икономическа обосновка за инвестиция.
  • Съсредоточете се върху това колко ефективно архитектурата, инструментите и сервизните ресурси на доставчика ускоряват движението по тази пътна карта за сценарии на използване.
  • Определете нивото на инфраструктурата, необходимо за поддържане на всеки вид работа.
  • Внедрете AI възможности от слоя данни нагоре, а не от слоя за автоматизация на задачите надолу. Всеки екземпляр на GenAI в търговско предприятие трябва да споделя общи услуги за данни, управление, сигурност и т.н.
  • Подгответе персонала (и организациите) за фундаментални промени в работата, които може да наложат повишаване на уменията, реорганизация, премахване на някои длъжности, разширяване на други длъжности и създаване на изцяло нови кариерни пътеки.
  • Подгответе вашите данни. Организации, които не разполагат с чисти, управлявани набори от данни в реално време, няма да могат да се възползват напълно от това ново поколение маркетингова технология.

Коментар