6 причини МСП да инвестират в SaaS Cloud ERP

Разрастващите се малки предприятия се нуждаят от системи, които растат заедно с тях
(снимка: CC0 Public Domain)

Изправени пред предизвикателството не само да оцеляват, но и да реализират печалби, малките и средни предприятия (МСП) трябва да намерят начини да рационализират дейността си, да повишат ефективността и да стимулират растежа, като същевременно следят внимателно бюджета си. Отговорът на тази главоблъсканица се крие в стратегически инвестиции в ERP и облачни SaaS системи.

Експертите на SoftOne България изтъкват няколко причини, поради които МСП не само трябва да обмислят, но и да приоритизират инвестирането в SaaS облачна ERP (SaaS Cloud ERP). Една такава инвестиция ще доведе до значителни ползи, включително потенциал за многократен растеж и бърза възвръщаемост на инвестицията.

Повишаване на ефективността

Чрез SaaS Cloud ERP, малките предприятия могат да автоматизират повтарящи се задачи, което ще доведе до повишена ефективност и намален брой човешки грешки. Подобрената ефективност води до увеличена производителност, по-ниски разходи и увеличаване на приходите.

Подобрено обслужване на клиентите

Обслужването на клиенти е крайъгълният камък на успеха на малкия бизнес. SaaS Cloud ERP предоставя на бизнеса интегрирана информация за взаимодействията с клиентите, историята на покупките и предпочитанията им. Въоръжени с това знание, фирмите могат да постигнат персонализирани преживявания, навременни отговори и трайна лоялност на клиентите, което води до увеличаване на продажбите и устойчиви взаимоотношения с тях.

Скалируемост

Разрастващите се малки предприятия се нуждаят от системи, които могат да растат заедно с тях. SaaS Cloud ERP решенията са проектирани да бъдат гъвкави и адаптивни. Те „растат” заедно с малките предприятия, което позволява на МСП да се възползват от всички потенциални възможности на пазара, да се адаптират към неговата динамика и в същото време да останат гъвкави, без да се налага да правят скъпи подобрения на системата.

Ефективност на разходите

ERP системите с инсталация при клиента често изискват големи първоначални инвестиции в хардуер, софтуер, поддръжка и ИТ персонал. За разлика от тях, облачната ERP предлага атрактивен абонаментен модел, който елиминира големите първоначални капиталови разходи. Все пак, трябва внимателно да се избира доставчикът на облачна ERP услугата, на която предприятието ще се спре, като за щастие вече и у нас има достатъчно голям избор.

Бързо внедряване 

Облачните ERP системи обикновено се внедряват по-бързо от техните локални версии. Това означава, че малките предприятия ще започнат да се възползват от предимствата им по-бързо, което се изразява и в по-бързата възвръщаемост на инвестициите. Освен това актуализациите и поддръжката на софтуера се управляват от доставчика, което намалява тежестта върху вътрешните ИТ ресурси.

Потенциал за многократен растеж

Инвестирането в SaaS облачна ERP система има потенциала да предизвика впечатляващ растеж. Чрез автоматизиране на процесите, подобряване на ефективността и рационализиране на обслужването на клиентите, малките предприятия могат да реализират ръст на приходите, по-големи маржове и стабилни печалби. Такъв многократен растеж може да не се случи за една нощ, но кумулативното му въздействие с течение на времето ще бъде значително.

Коментар